A A A

Bowers & Wilkins T7 – mobilny g?o?nik bezprzewodowy

6 listopada 2014, 12:30
Firma Bowers & Wilkins zaprezentowa?a bezprzewodowy g?o?nik ??cz?cy wygod? ?adowania, wysok? jako?ci? d?wi?ku i technologi? Bowers & Wilkins Micro Matrix.
Bowers & Wilkins T7 – mobilny g?o?nik bezprzewodowy

T7 jest pierwszym systemem g?o?nikowym Bowers & Wilkins wyposa?onym w Bluetooth i tak jak wszystkie konstrukcje Bowers & Wilkins zosta? zaprojektowany aby zapewni? wysokiej jako?ci d?wi?k. Kompaktowa obudowa jako pierwsza konstrukcja komercyjna wykorzystuje technologi? Bowers & Wilkins Micro Matrix. Wywodzi si? ona z wewn?trznego wzmocnienia Matrix, wykorzystywanego w referencyjnych kolumnach g?o?nikowych z serii 800 Diamond, które mo?na spotka? w studiach Abbey Road, a tak?e stanowi cz??? udoskonalanej koncepcji samochodowego audio Bowers & Wilkins nast?pnej generacji. Struktura plastra miodu Micro Matrix zapewnia istotne wzmocnienie obudowy i stanowi solidn? podstaw? dla g?o?ników T7.

T7 wykorzystuje równie? dwa (b?d?ce w trakcie procesu patentowego) eliminuj?ce si?y promienniki basu o du?ej mocy, dla rozszerzenia zakresu niskich cz?stotliwo?ci, co pomaga zapewni? wysok? jako?? d?wi?ku. Dwa wysoko zoptymalizowane 50-mm przetworniki modelu T7 s? efektem bardzo d?ugiego procesu oceniania. Operacji podj?li si? najlepsi s?uchacze w bran?y: in?ynierowie akustycy Bowers & Wilkins. Dodatkowo wykorzystanie Bluetooth aptX gwarantuje, ?e detale wysokiej rozdzielczo?ci nie zostan? utracone podczas transmisji bezprzewodowej, w trakcie strumieniowania d?wi?ku bezpo?rednio z komputera PC, tabletu lub smartfonu obs?uguj?cego Bluetooth.

Produkty Bowers & Wilkins zawsze wyró?niaj? si? prostymi interfejsami. Projektanci nieustannie próbuj? ograniczy? do minimum ilo?? przycisków i informacji zwrotnych, przy jednoczesnym zachowaniu zasadniczej funkcji urz?dzenia. Wraz z T7 in?ynierowie przesun?li interakcj? z u?ytkownikiem o krok dalej. Skutkiem tego s? ?atwe w u?yciu i niezwracaj?ce na siebie uwagi elementy s?u??ce do obs?ugi, dope?niane przez zestaw unikatowych sygna?ów d?wi?kowych, których stworzenie wspomaga?a Mira Calix, mi?dzynarodowa kompozytorka.

T7 jest najbardziej przeno?nym, autonomicznym g?o?nikiem kiedykolwiek zbudowanym przez Bowers & Wilkins. Dzi?ki swoim rozmiarom porównywalnym do ksi??ki z tward? ok?adk?, T7 zosta? zaprojektowany tak, aby z ?atwo?ci? móc wzi?? go ze sob?; akumulator T7 daje wolno?? zabierania urz?dzenia tam, gdziekolwiek idziesz, i s?uchania przez a? 18 godzin, podczas normalnego poziomu ods?uchu.

T7 ju? jest w sprzeda?y. Pogl?dowa cena detaliczna wynosi 1 499 z?.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto