A A A

Cooler Master V750 - ma?y zasilacz

5 sierpnia 2014, 11:20
Cooler Master poinformowa? o rozszerzeniu serii zasilaczy V Semi-Modular (VSM) o nowy model - V750.
Cooler Master V750 - ma?y zasilacz

Cooler Master wprowadzi? do sprzeda?y nowy model o mocy znamionowej wynosz?cej 750W. Produkt ten doskonale sprawdzi si? w komputerach wykorzystuj?cych rozwi?zania typu multi GPU (4 dedykowane z??cza dla kart graficznych 6+2 pin) czy wyposa?onych w rozbudowane systemy ch?odzenia wod?. Oprócz wysokiej mocy V750, w porównaniu do typowego zasilacza o porównywalnych parametrach, wyró?nia si? równie? mniejszymi gabarytami. Autorska konstrukcja Cooler Master oraz zastosowanie zmniejszonego transformatora pozwoli?y zredukowa? g??boko?? PSU do  140 mm. Dzi?ki temu mo?liwy jest monta? V750 tak?e w mniejszych obudowach.

Zasilacz Cooler Master V750, za spraw? efektywno?ci si?gaj?cej 92 proc., spe?nia wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu UE nr 617/2013, które dotyczy komputerów oraz serwerów (obowi?zuj?ce od 1 lipca 2014 roku). Dodatkowym plusem V750 jest równie? cz??ciowo modu?owy system okablowania, dzi?ki któremu mo?na zachowa? porz?dek wewn?trz obudowy komputera.

Plusem zasilaczy Cooler Master z serii VSM s? komponenty, w tym japo?skie kondensatory, które wp?ywaj? na redukcj? waha? mocy oraz znacznie wyd?u?aj? ?ywotno?? urz?dzenia. Dodatkowym atutem jest równie? nietypowy modu? DC-DC, który zwi?ksza efektywno?? operacyjn? oraz stabilno?? napi?cia. Potwierdzeniem najwy?szej klasy zasilaczy z serii VSM jest certyfikat 80 PLUS Gold.

Dost?pno??

Zasilacz Cooler Master V750 b?dzie dost?pny w sprzeda?y w sugerowanej cenie brutto wynosz?cej 469 z?otych. Produkt obj?ty jest pi?cioletnim okresem gwarancyjnym.

Specyfikacja techniczna

Standard

ATX 12V V2.31

Wymiary

150 x 140 x 86mm

PFC

Aktywny uk?ad PFC (>0,9)

Napi?cie wej?ciowe

100-240 V

Zakres na wej?ciu

90-264Vac

Moc

750W

Pr?d na wej?ciu

10 - 5 A

Zakres cz?stotliwo?ci

60 - 50 Hz

Efektywno??

90% przy standardowym obci??eniu

Zabezpieczenia

OVP/UVP/OPP/OTP/OCP/SCP

MTBF

>100 000 godzin

Z??cza

M/B 20+4 Pin x 1

CPU 4+4 Pin x 1

PCI-e 6+2 Pin x4

SATA x 8

Peripheral 4 Pin x 6

Floppy 4 Pin x 1

 

 


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto