A A A

Dwuzakresowy router z portem USB

5 listopada 2014, 13:30
Netis, producent rozwi?za? sieciowych zaprezentowa? kolejny router, który dzia?a w oparciu o technologi? Wi-Fi 802.11ac. Urz?dzenie oferuje po??cznie w dwóch zakresach cz?stotliwo?ci, dzi?ki czemu efektywniej mo?emy wykorzysta? ??cze i bez problemu, surfowa?, ?ci?ga? pliki, korzysta? ze streamingu multimediów HD bez ?adnych zak?óce?.
Dwuzakresowy router z portem USB

Praca na dwóch cz?stotliwo?ciach

Router Netis WF2880 pracuje jednocze?nie w pasmie 2,4GHz uzyskuj?c pr?dko?? do 300 Mbps i 5GHz osi?gaj?c pr?dko?? rz?du 900Mbps czyli 3 razy szybsz? ni? standard 802.11n. Dzi?ki temu mo?na rozdzieli? g?ówne zadania takie jak: surfowanie po www, e-mailing i udost?pnianie plików operuj?c w zakresie 2,4GHz. By unikn?? zak?óce? mo?na wykorzysta? pasmo 5GHz do ?ci?gania plików, grania online, streamingu multimediów HD i telefonii VoIP.

Rozszerzona funkcjonalno??

Urz?dzenie oferuje kilka trybów pracy. AP, Repeater, AP + WDS, WDS, Client mode. Mo?na zwi?kszy? funkcjonalno?? routera w oparciu o istniej?c? infrastruktur? sieciow? w ?atwy i szybki sposób. Dzi?ki polskoj?zycznemu menu oraz przejrzystym ustawieniom konfiguracja nie powinna sprawi? problemu, nawet mniej do?wiadczonym u?ytkownikiem.

Maksymalny zasi?g

2 zewn?trzny anteny 2,4 GHz oraz kolejne dwie obs?uguj?ce pasmo 5GHz o mocy 5 dBi, gwarantuj? szeroki zakres dzia?ania pasma. Dzi?ki zastosowaniu 4 anten, mo?na cieszy? si? wysok? moc? sygna?u w ka?dym zak?tku domu lub biura.

Gigabitowe porty

Urz?dzenie oferuje 5 portów, które obs?uguj? pr?dko?? od 10 do 1000 Mbps. Pod??czaj?c komputer, modem, drukark? lub inne urz?dzenia sieciowe otrzymujemy transfer 10 razy szybszy ni? w standardowych portach.

Port USB

Wbudowany port USB 2.0 umo?liwia pod??czenie urz?dze? pami?ci masowej USB, jak dysk zewn?trzny, czy pendrive. Dzi?ki temu mo?na ?atwo udost?pnia? pliki audio, wideo lub inne media poprzez serwer FTP bez wzgl?du na miejsce w którym si? aktualnie znajdujemy.

Cen? produktu ustalono na poziomie 299 z?.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto