A A A

HiFiMAN HE-400i - najta?sze hi-endowe s?uchawki planarne

24 września 2014, 11:30
HiFiMAN wprowadza do sprzeda?y najta?szy hi-endowy model na rynku – HE-400i.
HiFiMAN HE-400i - najta?sze hi-endowe s?uchawki planarne

HiFiMAN HE-400i bazuje na konstrukcji HE-560 - topowych s?uchawkach 3. generacji ameryka?sko-chi?skiego producenta wycenionych na 3750z?. HE-400i oferuj? ten sam pa??k, system regulacji, pady oraz konstrukcj? przetwornika w cenie 2095z?!

Ni?sza cena jest efektem zastosowania uproszczonej wersji przetwornika oraz mniejszego magnesu, co poza obni?eniem ceny pozwoli?o dodatkowo obni?y? wag? ca?ej konstrukcji. Przy zachowaniu niezwykle wysokiej jako?ci d?wi?ku - zgodnie okre?lonej przez ameryka?skich dziennikarzy-recenzentów jako „hi-end".

Tym samym s? to najta?sze s?uchawki audiofilskie planarne, które mog? nosi? miano pe?noprawnego hi-endu, skierowanego do szerokiego grona odbiorców, dzi?ki umiarkowanej na tle kilkukrotnie dro?szych konkurentów cenie, super wygodnemu pa??kowi oraz najni?szej wadze w swojej klasie.

Szczegó?owy opis :

Nowy system podwójnego pa??ka z poprawion? ergonomi?.

Zupe?nie nowy system podwójnego pa??ka, który sk?ada si? z metalowej ramy spi?tej z termoplastycznymi jarzmami utrzymuj?cymi na ruchomych zawiasach muszle s?uchawkowe z tego samego materia?u. Muszle wyko?czono na wysoki po?ysk lakierem o kolorze „zadymiona szaro??".

Za komfort noszenia odpowiada dodatkowy skórzany pa??k, który ma bezpo?redni kontakt z g?ow?. Wysoko?? zej?cia muszli s?uchawkowych, a tym dopasowania do wielko?ci g?owy ustalana jest za pomoc? mechanicznego zapadkowego systemu regulacji.

HE-400i przynosi szereg zmian zwi?zanych z detalami ergonomii codziennego u?ytkowania. Kszta?t muszli oraz umiejscowienie kabla zosta?y zmienione pod k?tem generowania lepszego d?wi?ku oraz przede wszystkim wygody. Kable w HE-400i wychodz? z muszli pod ?agodniejszym k?tem, co sprawia, ?e przewód nigdy nie uderza o ramiona s?uchacza. Przewodnik to w dalszym ci?gu po??czenie czystego srebra i miedzi monokrystalicznej.

Asymetryczne nausznice.

Nausznice w dalszym ci?gu mog? by? demontowane i w razie zu?ycia wymienione na nowe. Budowa samych padów jest hybrydowa - po??czono tu zalety reprodukcji d?wi?ku wynikaj?cych z zastosowania skóry, wraz z wygod? padów welurowych. Ca?o?? zyska?a asymetryczny kszta?t - zgodnie z budow? ludzkiego ucha i g?owy - przód jest nieco cie?szy od cz??ci tylnej. Dodatkowo, jest to konstrukcja obracalna, co pozwala dopasowa? asymetryczne u?o?enie nauszników do w?asnych potrzeb. Cz??ciowa perforacja padów pozwala na lepsz? przep?ywno?? powietrza pompowanego przez przetworniki, co znacz?co poprawi?o przetwarzanie wysokich i ?rednich tonów.

Przetwornik „single-side".

Nowy przetwornik planarny zosta? okre?lony jako jednostronny z powodu zastosowania magnesu tylko z jednej strony, w przeciwie?stwie do modeli HE-5, HE-500, HE-6. To pozwoli?o wydatnie obni?y? wag? ca?ej konstrukcji oraz powi?kszy? przestrze? i detaliczno?? oferowanego d?wi?ku.

Wraz z nowym modelem u?ytkownik otrzymuje nowe opakowanie: luksusowe masywne dwudzielne obszyte skór? z rantem dodatkowo przeszywanym nici?.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto