A A A

IFA 2014: Telewizory Ultra HD Sharpa - UD20

3 września 2014, 14:10
Sharp debiutuje z dwoma telewizorami Ultra HD - Telewizory UD20 oferowane s? w rozmiarach ekranu 60 i 70 cali.
IFA 2014: Telewizory Ultra HD Sharpa - UD20

Nawet, je?li ogl?dany materia? ma ni?sz? rozdzielczo?? ni? 4K, inteligentny upscaler serii UD20 podniesie jego rozdzielczo?? do mo?liwie najbli?szej 4K - niezale?nie, czy jest to sygna? z tunera satelitarnego, kablowego, telewizji naziemnej, odtwarzacza Blu-ray, DVD, czy konsoli do gier, dzi?ki czemu obraz b?dzie ostrzejszy i ?ywszy.

Upscaler Sharp - Super High Resolution Image Engine - podwy?sza rozdzielczo?? ka?dego materia?u do 4K. Jest on teraz jeszcze bardziej efektywny dzi?ki nowej technologii Sharp steruj?cej obrazem - Local Contrast Control. Technologia ta poprawia kontrast i wyostrza szczegó?y. Zaawansowany uk?ad Resolution Control dynamicznie dostosowuje ustawienia ostro?ci, zapewniaj?c optymaln? jako?? obrazu, niezale?nie od ?ród?a sygna?u.

Zaprojektowany specjalnie dla serii UD20, system Yamaha AudioEngine integruje d?wi?k i obraz, gwarantuj?c kinowe wra?enia, oraz bardziej naturalne odtwarzanie d?wi?ku. Jednocze?nie zwi?ksza komfort ods?uchu niezale?nie od po?o?enia s?uchacza. Co wi?cej, dzi?ki systemowi Yamaha, uda?o si? zwi?kszy? zarówno wysokie jak i niskie zakresy, i tym samym osi?gn?? poziom jako?ci d?wi?ku, poprzednio rzadko spotykany w telewizorach o smuk?ych obudowach i p?askich ekranach. Telewizory UD20 4K Ultra HD LED odznaczono Certyfikatem THX 4K, po przeprowadzeniu oko?o 400 rygorystycznych testów, obejmuj?cych ponad 1000 punktów kontrolnych.

Inteligentny telewizor

Telewizor korzysta z platformy Aquos Net+ (portal Sharp Smart TV). Dzi?ki wbudowanemu Wi-Fi, mo?na korzysta? z niewyczerpalnych zasobów internetu - aplikacji, filmów, zdj??, dowolnych portali i serwisów. Materia?y z urz?dze? mobilnych i komputerów mo?na mie? pod r?k? za spraw? DLNA, a ?ci?lej mówi?c - na ekranie w?asnego telewizora UD20. Dost?pna w urz?dzeniach z systemem Android i iOS mobilna aplikacja Aquos Remote Lite umo?liwia dotykowe sterowanie telewizorem bezpo?rednio ze smartfona lub tabletu. Ponadto aplikacja dla systemu Android umo?liwia ?atwe sterowanie telewizorem za pomoc? g?osu. Dzi?ki us?udze Miracast z materia?ów i gier ze smartfona lub tabletu z systemem AndroidTM mo?na korzysta? na du?ym ekranie UD20.

Telewizory z serii UD20 w rozmiarach 60" i 70" dost?pne b?d? w sprzeda?y od wrze?nia w sugerowanych cenach:

LC-60UD20E - 14 999 PLN,

LC-70UD20E - 19 999 PLN

 


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto