A A A

Infortrend – macierze „szyte na miar?”

4 lipca 2014, 08:00
Infortrend wprowadza do sprzeda?y now? lini? systemów RAID. Seria EonStor DS 1000 stworzona zosta?a z my?l? o u?ytkownikach z sektora SMB.
Infortrend – macierze „szyte na miar?”

Niezwyk?? niezawodno??, systemy EonStor DS 1000 zawdzi?czaj? zastosowaniu wytrzyma?ych superkondensatorów, zapewniaj?cych stabilne dzia?anie i nieprzerwan? prac? w d?ugim okresie czasu. Nowe rozwi?zanie oparte na zaawansowanych superkondensatorach do??czy?o do modu?ów pami?ci flash i modu?ów podtrzymywania bateryjnego (BBU), które maj? zapewni? wysok? dost?pno?? i ci?g?o?? danych w przypadku awarii zasilania. Natomiast w celu usprawnienia zada? backupu, klienci równie? maj? dost?p do kopii migawkowych, kopii / obrazów wolumenów, jak równie? opcjonalnej zdalnej replikacji.

Systemy EonStor DS 1000 oferuj? do 380,000 IOPS (operacji wej?cia/wyj?cia na sekund?), przepustowo?? odczytu do 5,500MB/s, a zapisu do 1,900MB/s. Pod wzgl?dem wydajno?ci, nowe rozwi?zania „bij? na g?ow?" modele starszej generacji, takie jak na przyk?ad EonStor DS G6. Dzi?ki automatycznej funkcji storage tiering i zastosowaniu dysków SSD, jeszcze bardziej mo?na zwi?kszy? wydajno??, jak i wykorzystanie zasobów macierzy.

Nowe produkty to alternatywa dla przedsi?biorstw z sektora SMB - oferowane s? rozwi?zania precyzyjnie dostosowane do rzeczywistych potrzeb i dost?pnych bud?etów, zamiast sztywnych konfiguracji. Systemy posiadaj? wbudowane z??cze iSCSI i dodatkowo obs?uguj? hybrydowe interfejsy, zwi?kszaj?c kompatybilno??. Oprócz portu iSCSI 1Gb/s lub 10Gb/s, u?ytkownicy maj? do wyboru interfejs Fibre Channel 8Gb/s lub 16Gb/s oraz SAS 6Gb/s.

Dost?pne obecnie systemy EonStor DS 1012/1016 maj? odpowiednio 12 i 16 kieszeni na dyski. W najbli?szych miesi?cach pojawi? si? kolejne modele z 48 i 60 kieszeniami i charakteryzuj?ce si? g?stym upakowaniem danych. Szczegó?owe informacje na temat macierzy EonStor DS 1000 znale?? mo?na na stronie producenta.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto