A A A

Intel Core M - komputery bez wentylatorów

5 września 2014, 18:10
Na IFA 2014 Intel zaprezentowa? now? seri? procesorów Intel Core M, która pozwoli urz?dzeniom o grubo?ci tabletu pozbawionym wentylatorów, uzyska? poziom wydajno?ci Intel Core i nawet dwukrotnie d?u?szy czas pracy na akumulatorze w porównaniu do czteroletniego systemu
Intel Core M - komputery bez wentylatorów

W stosunku do porównywalnego procesora Core poprzedniej, 4. generacji, Intel Core M zapewnia wydajno?? obliczeniow? wy?sz? nawet o 50 procent2, a graficzn? o 40 procent3. U?ytkownicy posiadaj?cy starsze komputery zauwa?? jeszcze wyra?niejszy wzrost wydajno?ci. Dla przyk?adu, Intel Core M jest nawet dwukrotnie szybszy je?li chodzi o obliczenia i siedmiokrotnie szybszy w przetwarzaniu grafiki ni? czteroletni PC4.

Intel Core M mo?e wytrzyma? ponad 8 godzin odtwarzania filmów, co oznacza nawet 20-procentowe wyd?u?enie (1,7 godziny) czasu pracy na akumulatorze w porównaniu do procesora Core poprzedniej generacji6 i dwukrotnie d?u?sze dzia?anie w stosunku do przeci?tnego, czteroletniego PC.

W porównaniu do poprzedniej generacji powierzchnia procesora Intel Core M jest o 50 procent mniejsza, natomiast za spraw? poboru mocy rz?du 4,5W wydzielane ciep?o (TDP) jest o 60 proc. ni?sze5. To pozwala producentom OEM projektowa? smuk?e systemy bez wentylatora maj?ce poni?ej 9 mm grubo?ci - cie?sze od baterii AAA i najcie?szych obecnie laptopów. W kolejce oczekuje ju? ponad dwadzie?cia produktów opartych na procesorze Core M. Pierwsze systemy oparte na procesorze Intel Core M znajd? si? na pó?kach podczas ?wi?tecznego sezonu zakupowego.

Dost?pne wersje procesora

Procesor Intel Core M dost?pny jest w kilku wersjach: Intel Core M-5Y10/5Y10a o cz?stotliwo?ci do 2 GHz i Intel® Core M-5Y70 o cz?stotliwo?ci do 2,6 GHz. Intel Core M-5Y70 to najwydajniejszy procesor Intel Core M, dost?pny równie? z technologi? Intel vPro do biznesowych urz?dze? „2w1" z wbudowanymi funkcjami zabezpiecze? do ochrony danych, to?samo?ci u?ytkownika i dost?pu do sieci8.

Dodatkowe funkcje platformy obejmuj? obs?ug? zaawansowanego d?wi?ku i obrazu, Intel Wireless Display 5.0, produktów 802.11ac Intela drugiej generacji i z czasem umo?liwi bezprzewodowe dokowanie dzi?ki WiGig od Intela.

 


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto