A A A

Jak utrzyma? porz?dek wokó? telewizora?

26 kwietnia 2014, 10:00
Kiedy w domu pojawia si? nowy sprz?t – odtwarzacz Blu-ray, tuner TV czy konsola do gier – s? powody do rado?ci, ale te?, równocze?nie, mo?e pojawi? si? kilka zmartwie?. Gdzie i jak go ustawi?? Jak zamaskowa? kable? Na co zwróci? uwag? szczególn? uwag??
Jak utrzyma? porz?dek wokó? telewizora?

?adnych piramid

Po zakupie nowego urz?dzenia, wiele osób pope?nia szkolny b??d i umieszcza jedn? „skrzynk?" na drugiej, nie zdaj?c sobie sprawy z tego, ?e w praktyce mo?e to okaza? si? bardzo gro?ne, a w skrajnych przypadkach nawet zabójcze dla dopiero co kupionego sprz?tu. Brak odpowiedniej wentylacji i temperatura jak? wydzielaj? s?siaduj?ce urz?dzenia mo?e bowiem doprowadzi? do powa?nych uszkodze?.

Jak temu zaradzi?? Na samym pocz?tku istotne jest dobre rozplanowanie miejsca, które nast?pnie zostanie zagospodarowane i stanie si? swego rodzaju domowym centrum rozrywki. Nale?y pozostawi? tutaj lekki „zapas", bowiem do ko?ca nigdy nie wiadomo ile urz?dze? przyb?dzie nam w przysz?o?ci. Kolejnym krokiem jest zaopatrzenie si? w pó?ki albo stoliki, które umo?liwi? bezpieczne i funkcjonalne rozstawienie sprz?tu.

Przyk?adem takich produktów mog? by? stoliki firmy ART, modele T-27 i T-28, które ud?wign? nie tylko tunery, odtwarzacze i konsole, ale tak?e bardzo ci??kie telewizory. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e b?dziemy mogli postawi? na nich kilka urz?dze? na raz.

Co ma wisie?...

W trakcie planowania k?cika TV warto wzi?? pod uwag? równie? uchwyt na telewizor. Przyk?adowo, model ART AR-20B nie tylko z powodzeniem utrzyma nawet 45-kilogramowy telewizor, ale pozwoli tak?e na swobodne manewrowanie ekranem, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Je?li ju? zdecydujemy si? powiesi? telewizor na ?cianie, warto rozwa?y? zastosowanie wisz?cych pó?ek. To bardzo du?a oszcz?dno?? miejsca. W ofercie marki ART znajdziemy modele z jedn?, dwoma lub nawet trzema pó?kami, z hartowanego szk?a. Ich solidna, aluminiowa konstrukcja pozwoli utrzyma? ci??ar nawet 30 kg, w przypadku modelu D-51.

Wsz?dzie te kable!

Ka?de urz?dzenie, które pojawia si? w salonie, niesie ze sob? kolejn? porcj? kabli. Zasilanie, przewody HDMI, USB, ethernet - to naprawd? sporo. ?atwo jednak mo?na sobie z nimi poradzi? i to bez kucia ?cian. Pierwszym, najbardziej naturalnym sposobem jest zakup eleganckiej maskownicy, która przykryje okablowanie posiadanych sprz?tów. Nale?y jednak pami?ta?, by os?ona by?a na tyle szeroka, aby zmie?ci?y si? w niej wszystkie przewody. Szeroko?? nie powinna by? zatem mniejsza ni? 65 mm.

Alternatywami dla maskownic s? akcesoria, które domy?lnie zosta?y wyposa?one w systemy maskowania kabli, jak np. wspomniane wcze?niej pó?ki ?cienne marki ART, modele D-49, D-50 oraz D-51.

Wszystko na raz

Je?li nie lubimy meblowa? mieszkania i dopasowywa? do siebie wielu elementów wystroju wn?trza, mo?na zastanowi? si? nad zakupem wszystkiego za jednym zamachem. Przyk?adem mo?e by? stolik na urz?dzenia RTV, po??czony z uchwytem na telewizor, który bez k?opotu wpasuje si? w wystrój praktycznie ka?dego pomieszczenia.

Autor: Multioffice Sp. z o.o., w?a?ciciel i wy??czny dystrybutor marki ART

 


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (1)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto