A A A

Jakiego smartfona wybra??

23 lipca 2014, 06:00
Ka?dy fan gad?etów zada? sobie przynajmniej raz to pytanie. U?ytkownicy porównuj? firmy, specyfikacje, opinie innych u?ytkowników. Poni?ej – zestawienie, w którym znajdziecie trzy telefony wiod?cych na rynku firm.
Jakiego smartfona wybra??

Samsung Galaxy S5

Telefon o do?? typowych w klasie wi?kszych smartfonów wymiarach: 142 x 72,5 x 8,1 mm. Wa?y 145 g. Jego przek?tna ekranu to 5,1 cala, a wi?c porównywalnie jak w podobnych modelach LG i Sony. Telefon wyposa?ony jest w czterordzeniowy procesor Snapdragon 801 z zegarem 2,5 GHz. Ma 2GB pami?ci RAM i w zale?no?ci od wersji 16, b?d? 32 GB pami?ci wewn?trznej. Istnieje mo?liwo?? rozszerzenia pami?ci kart? MicroSD. Raczej standardowa jest rozdzielczo?? ekranu: 1080 x 1920 px. System jakim operuje to Android 4. 4, najcz??ciej wyst?puj?cy w telefonach najnowszej generacji. Wy?wietlacz jaki wybra?a firma Samsung to Super AMOLED, który w porównaniu ze swoim poprzednikiem - AMOLED jest ja?niejszy o 20%, zmniejsza o 80% odbicie ?wiat?a s?onecznego i o 20% zmniejsza zu?ycie energii. Deklarowany wed?ug producenta czas pracy to 390 godzin czuwania i 1260 minut rozmowy. Je?li chodzi o komunikacj? i z??cza, poza standardem jakim jest USB, czy na przyk?ad Bluetooth, Samsung jest wyposa?ony w wyj?cie TV. Co do opcji korzystania z Internetu, ze specyfikacji producenta wynika, ?e telefon mo?e pracowa? w sieci 3G, 4G LTE, wi?c wykorzystuje najnowsze mo?liwo?ci technologiczne. Dobrej jako?ci jest aparat fotograficzny, wbudowany z ty?u - 16 Mpx zapewnia wysok? jako?? zdj??. Aparat ma podwójn? lamp? LED, autofokus i detekcj? twarzy. Je?li chodzi o dodatkowe funkcje, warto wspomnie? o nadajniku podczerwieni, z którego zrezygnowa? na przyk?ad producent Sony, czy o czytniku linii papilarnych, który mo?e by? wykorzystany w zabezpieczeniu telefonu. Samsung Galaxy S5 jest tak?e wodoszczelny, co nie sta?o si? dotychczas standardem w?ród telefonów komórkowych. Dost?pny jest na przyk?ad w ofercie sieci T - Mobile.

LG G3

Najnowszy, flagowy produkt korea?skiej firmy. Nieco wi?kszy ni? Samsung (146,3 x 74,6 x 8,9 mm) i odrobin? ci??szy (149 g). Równie? obs?ugiwany przez system Android 4. 4. Jego najbardziej nag?a?nian? cech? jest wyj?tkowa rozdzielczo?? ekranu - 1440 x 2560 px. LG jako pierwszy producent prze?ama? system Full HD jakim dotychczas operowa?y telefony komórkowe, wprowadzaj?c technologi? Quad HD do swojego produktu. Spo?ród porównywanych modeli, LG ma tak?e najwi?ksz? przek?tn? ekranu - 5, 5 cala. Ekran telefonu to IPS LCD, charakteryzuj?cy si? równomiernym pod?wietleniem i lepszym odwzorowaniem kolorów. Je?li chodzi o procesor i mo?liwo?ci korzystania z Internetu, LG w specyfikacji podaje te same informacje co Sony i Samsung. Co do pami?ci telefonu, warto nadmieni?, ?e wyprodukowano dwie wersje, dro?sz? i ta?sz?. Ta dro?sza zaopatrzona jest w 3 GB pami?ci RAM i 32 GB pami?ci wewn?trznej, ta?sza - odpowiednio 2 i 16 GB. Telefon daje mo?liwo?? rozszerzenia pami?ci kart? MicroSD a? do 128 GB. Bateria ma porównywaln? pojemno?? jak inne porównywane modele, ale nie ma jeszcze danych o czasie czuwania i prowadzenia rozmów do roz?adowania telefonu. Mniejsz? rozdzielczo?? ma aparat- 13 Mpx, natomiast wyposa?ony on zosta? w system stabilizacji obrazu OIS + i autofokus z laserowym pomiarem odleg?o?ci. Telefon, w porównaniu z pozosta?ymi modelami ma dwa minusy - nie jest wodoszczelny i nie ma ??cza TV. Wyposa?ony jest natomiast w nadajnik podczerwieni. Obecnie, LG G3 w Polsce dost?pny jest tylko w sieci Play

Sony Xperia Z2

Ten smartfon wielko?ci? porównywalny jest do telefonu LG (146,8 x 73,3 x 8,2 mm), jednak od niego ci??szy - wa?y 163 g. Mo?e by? to spowodowane tym, i? LG G3 ma obudow? z tworzywa przypominaj?cego metal, ale b?d?cego plastikiem. Ekran Sony ma przek?tn? 5,2 cala, ale rozdzielczo?? tak? jak Samsung. Je?li chodzi o system operacyjny, procesor i Internet - nie ma ró?nic miedzy porównywanymi modelami. Telefon dysponuje 3 GB pami?ci RAM i 16 GB pami?ci wewn?trznej, oczywi?cie istnieje opcja poszerzenia jej kart? MicroSD. Ró?nica zachodz?ca mi?dzy tym a pozosta?ymi porównywanymi modelami dotyczy ekranu. Wy?wietlacz Sony pozwala na uzyskanie obrazu o lepszych parametrach, ni? typowy ekran LCD. Producent chwali si? najwy?sz? jako?ci? obrazu. Spo?ród trzech porównywanych modeli, ten ma najwi?ksz? pojemno?? baterii, i najd?u?szy czas pracy - 1140 minut rozmowy, ale a? 880 godzin czuwania. Matryca aparatu o rozdzielczo?ci 20,7 Mpx czyni go najlepszym w tym zakresie w swojej klasie. Poza standardowymi kana?ami ??czno?ci, Sony ma wyj?cie TV. Jest tak?e wodoszczelny. Dost?pny na przyk?ad w ofercie sieci Orange. Podsumowuj?c to zestawienie, warto zauwa?y?, ?e porównywane telefony s? w gruncie rzeczy bardzo podobne. Przy wyborze mo?na si? kierowa? ewentualnymi preferencjami co do konkretnego producenta, ale tak naprawd? warto ka?dym ze smartfonów chwil? si? „pobawi?" i sprawdzi?, który z nich jest dla nas najwygodniejszy w obs?udze.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto