A A A

Kolejna edycja Geek Week Krk

14 października 2014, 09:00
Ju? w nast?pnym tygodniu (20-26 pa?dziernika) w Krakowie rusza druga edycja imprezy Geek Week Krk gdzie wszyscy zainteresowani mog? pozna? ró?ne oblicza nowych technologii.
Kolejna edycja Geek Week Krk

W ramach Geek Week Krk mo?na skorzysta? m.in. z konferencji i dwóch projektów Design Thinking Week Poland, kreatywnego ?niadania z Creative Cracow, Webtalks z WebMuses, warsztatów pt. "Mindware - zestaw skutecznych narz?dzi do zwi?kszania w?asnej efektywno?ci" z Inspiring People, barcampu KrakSpot, warsztatów "Enteye Workshop - Meteor Framework" z meteor.js, oraz lu?niejszego Czwartku Social Media.

W czasie pi?tkowego spotkania organizowanego przez Geek Girls Carrots wyst?pi Redaktor jednego z najpopularniejszych na ?wiecie portali zwi?zanych z nowymi technologiami TechCrunch - John Biggs oraz Magdalena Wysocka Industry Manager - Startups, Baltic Region z Google. Jednym z najwa?niejszych eventów jest hackathon AGHacks trwaj?cy od pi?tku do niedzieli, który odb?dzie si? na Wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to najwi?kszy studencki hackathon trwaj?cy 48 godzin. Oko?o dwustu programistów, grafików oraz osoby zwi?zane z bran?? IT mog? urzeczywistni? na nim swoje nawet najbardziej szalone pomys?y.

Na uczestników czekaj? nagrody o ??cznej warto?ci 10 tysi?cy z?otych. Wydarzenie wspiera Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Geek Week Krk to szansa, aby otrzyma? praktyczn? wiedz? na temat IT oraz na ?wietny networking. Mo?na nawi?za? relacje z potencjalnymi inwestorami, pozna? ludzi z którymi mo?na tworzy? startupy lub inne projekty, wymieni? si? do?wiadczeniem. Udzia? we wszystkich wydarzeniach jest bezp?atny.

Cykl wydarze? Geek Week Krk odbywa si? w ró?nych miejscach Krakowa m.in. w Colabie i hub:raum, dlatego warto zapozna? si? ze szczegó?owym harmonogramem na oficjalnej stronie internetowej.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto