A A A

Kolejny serwis streamuj?cy pirackie filmy zosta? zamkni?ty

17 sierpnia 2014, 13:00
Ma?opolska policja zamkn??a portal udost?pniaj?cy bez praw autorskich i dystrybucyjnych program jednej ze stacji telewizyjnych.
Kolejny serwis streamuj?cy pirackie filmy zosta? zamkni?ty

Zg?oszenie o nielegalnym udost?pnianiu transmisji ciesz?cego si? du?? ogl?dalno?ci? programu jednej ze stacji telewizyjnych wp?yn??o do komisariatu Policji w Andrychowie. Nielegalna transmisja on line sztuk walki przyci?gn??a wielu zwolenników tego widowiska, którzy korzystali z udost?pnionego w Internecie strumienia za op?at? znacznie ni?sz? ni? oferowa?a stacja telewizyjna. Posiadaj?ca prawa autorskie do materia?u stacja telewizyjna oszacowa?a straty po tej jednej tylko emisji na ponad 110 tysi?cy z?otych.

Ma?opolscy policjanci zajmuj?cy si? t? spraw?, przy udziale policjantów z zespo?u do walki z przest?pczo?ci? komputerow? Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dotarli do osoby, która rozpowszechnia?a materia? - to-22 letni m??czyzna, który - jak si? okaza?o - nie pierwszy raz "dorabia?" w ten sposób. Policjanci ustalili, ?e móg? udost?pnia? nie tylko materia?y on line, ale równie? inne, archiwalne. Straty osób posiadaj?cych prawa autorskie do tych programów b?d? zatem znacznie wy?sze. Materia?y udost?pniane by?y przez stron? internetow?, która by?a dla 22-latka tak?e ?ród?em zarabiania pieni?dzy na reklamach - du?a popularno?? tej strony i wi???ce si? z tym wysokie statystyki odwiedzin stanowi?y atut w?a?ciciela strony przy pozyskiwaniu kolejnych reklamodawców.

M??czy?nie przedstawiono ju? zarzuty karne zwi?zane z naruszeniem praw autorskich - rozpowszechniania cudzego utworu bez uprawnie? w celu osi?gniecia korzy?ci maj?tkowych. Jest to przest?pstwo zagro?one kar? do 3 lat pozbawienia wolno?ci. Na poczet przysz?ych kar i roszcze? zabezpieczono mienie nale??ce do podejrzanego - samochód oraz gotówk?.

?ledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach. Jest to kolejna sprawa realizowana przez policjantów z zespo?u do walki z cyberprzest?pczo?ci? Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zdj?cie g?ówne pochodzi ze ?ród?a: ©123RF/PICSEL


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...



Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto