A A A

Motorola LEX755 dla ratowników pierwszego kontaktu

14 lipca 2014, 08:00
Firma Motorola Solutions zaprezentowa?a kieszonkowe urz?dzenie LTE dla s?u?b bezpiecze?stwa publicznego.
Motorola LEX755 dla ratowników pierwszego kontaktu

Model, b?d?cy kolejnym przedstawicielem serii LEX 700, oferuje wy?szy poziom wydajno?ci i bezpiecze?stwa oraz ulepszon? ergonomi? i interfejs u?ytkownika. Zoptymalizowany pod k?tem potrzeb ratowników pierwszego kontaktu, ma wzmocniona konstrukcj?, która spe?nia wymogi stawiane rozwi?zaniom do komunikacji w sytuacjach krytycznych.

Najwa?niejsze informacje

- Kieszonkowe urz?dzenie LTE Motorola LEX755 do zastosowa? w sytuacjach krytycznych pozwala u?ytkownikom prowadzi? dzia?ania ze wsparciem ca?ego zespo?u. Wytrzyma?a konstrukcja, zaawansowane aplikacje do przetwarzania danych i szybko reaguj?cy interfejs u?ytkownika to cechy urz?dzenia, które zwi?ksza ?wiadomo?? sytuacyjn? stra?y po?arnej, policji, s?u?b ratowniczych oraz organizacji zarz?dzaj?cych infrastruktur? krytyczn?. Ekosystem aplikacji obejmuje przesy?anie wideo w czasie rzeczywistym, przydzielanie zada? wspomagane komputerowo, zunifikowan? komunikacj? push-to-talk, elektroniczne wystawianie mandatów, tworzenie raportów i rejestrowanie danych.

- Model Motorola LEX755, zbudowany z my?l? o pracy w terenie, zapewnia u?ytkownikom dost?p do u?ytecznych danych nawet w najbardziej niesprzyjaj?cych warunkach. Zoptymalizowano go pod k?tem szybszej, dotykowej obs?ugi przy u?yciu jednej r?ki. Urz?dzenie jest odporne na kurz, upadki i deszcz, co z kolei pozwala zminimalizowa? ??czne koszty jego u?ytkowania. Szeroka gama opcji ??czno?ci - obs?uga pasm 4G LTE numer 3, 7 i 20, pasm UMTS/HSPA+ numer 1 i 8, czteropasmowego GSM, Wi-Fi i Bluetooth - zapewnia u?ytkownikom ??czno?? wsz?dzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

- Urz?dzenie Motorola LEX755 jest gotowe do obs?ugi aplikacji bezpiecze?stwa publicznego. Platforma Motorola Public Safety User Experience (PSX) zapewnia intuicyjne i bezpieczne ?rodowisko aplikacyjne m.in. do zarz?dzania incydentami, weryfikacji identyfikatorów oraz gromadzenia materia?u dowodowego. Model spe?nia równie? najsurowsze normy bezpiecze?stwa - holistyczne rozwi?zanie obejmuje specjalnie zabezpieczon? wersj? systemu Android oraz modu? zabezpiecze? sprz?towych CRYPTR micro do przechowywania certyfikatów i kluczy kryptograficznych. Modu? z atestem FIPS-140-2 Level 3 ma posta? karty microSD i zapewnia odporn? na manipulacje ochron? kluczy uwierzytelniaj?cych oraz szyfruj?cych.

- Chcemy zapewni? ratownikom pierwszego kontaktu rozwi?zania, które b?d? wspomaga? ich komunikacj? w sytuacjach kryzysowych. Nasze nowe kieszonkowe urz?dzenie LTE LEX755 sprawi, ?e personel s?u?b bezpiecze?stwa publicznego b?dzie bezpieczniejszy, lepiej poinformowany i bardziej efektywny. LEX755 oferuje zabezpieczenia klasy instytucji publicznych i jest ?atwe we wdro?eniu oraz zarz?dzaniu. Stanowi idealne uzupe?nienie naszej oferty dwukierunkowych, cyfrowych radiotelefonów TETRA - Paul Steinberg, wiceprezes i dyrektor ds. technologii w firmie Motorola Solutions.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto