A A A

Mysz dla fanów MMO od Mad Catz

3 listopada 2014, 07:50
Mad Catz podczas targów PGA 2014 zaprezentowa? najnowsz? mysz dla graczy M.M.O. T.E. Turniejowa wersja kontrolera do PC-tów i MAC-ów zosta?a wyposa?ona w sensor PTE, który automatycznie rozpoznaje rodzaj nawierzchni, dzi?ki czemu mysz odznacza si? jeszcze wi?ksz? precyzj? dzia?ania.
Mysz dla fanów MMO od Mad Catz

Gryzonia uzbrojono w nowoczesny sensor o maksymalnej rozdzielczo?ci 8200 DPI, który funkcjonuje w oparciu o sensor PTE. Dzi?ki temu mysz automatycznie wykrywa rodzaj powierzchni po której si? porusza i dostosowuje parametry sensora dla optymalnej pracy. M.M.O. T.E. oferuje pe?n? kontrol? osi?gaj?c maksymaln? pr?dko?? do 6 m/s oraz przyspieszenie 50 G.

Kalibracja parametru LOD w zakresie od 0,2 do 1 mm pozwala dopasowa? reakcj? sensora w odniesieniu do zmiany wysoko?ci myszy wzgl?dem podk?adki. Ponadto w M.M.O. T.E. zastosowano technologi? niezale?nej kontroli czu?o?ci osi X i Y. Dzi?ki temu mo?na przypisa? inn? warto?? DPI dla ruchów myszy w poziomie oraz inn? w pionie.

Przycisk „Precision Aim" umo?liwia zmniejszenie rozdzielczo?ci myszy, u?atwiaj?c w ten sposób dok?adne namierzenie celu np. w przypadku u?ywania karabinu snajperskiego. W praktyce oznacza to wi?ksz? skuteczno?? podczas wymiany ognia i przewag? nad konkurentem.

12 przycisków umieszczonych pod kciukiem pozwoli ?atwo uruchomi? wcze?niej skonfigurowane polecenia czarów, narz?dzi i w?asnych makr. Bez wzgl?du na to, czy gra jest z gatunku FPS, RPG.

Intuicyjne oprogramowanie metod? przeci?gnij i upu?? umo?liwia programowanie i tworzenie nieograniczonej ilo?ci profilów. Ka?dy z nich mo?e zawiera? 60 definiowanych przez u?ytkownika polece? dost?pnych za po?rednictwem 20 programowalnych przycisków w 3 trybach. W ramach ka?dego profilu mo?na zdefiniowa? ustawienia DPI, zmapowa? funkcje multimedialne, wyznaczy? czu?o?? „Precision Aim", a tak?e przypisa? proste lub z?o?one makra, czas i ustawienia klawiszy. Dla wygody graczy zainstalowano w M.M.O. 25 gotowych profilów z najbardziej popularnych gier na PC.

Pó?przezroczysta obudowa oraz lekka, aluminiowa podstawa myszy sprawiaj?, ?e M.M.O. T.E. wa?y niespe?na 100 g (nie licz?c kabla) i jest jedn? z najl?ejszych dost?pnych obecnie myszy do gier na rynku. Wyposa?ona w teflonowe ?lizgacze oferuje minimalne tarcie i niezwyk?y ?lizg, dzi?ki czemu gracz mo?e operowa? myszk? niemal bez ?adnych opó?nie?.

Dzi?ki dodatkowej regulacji obudowy w zakresie od 5 do 15 mm, mo?na dopasowa? chwyt do d?ugo?ci obudowy myszki. Cztery poziomy ustawie? czu?o?ci celownika pozwol? idealnie trafia? do celu. Podczas gry na laptopie mo?na równie? regulowa? zu?ycie energii myszki tak, aby jak najd?u?ej korzysta? z baterii komputera.

Mysz wyceniono na kwot? 349 z?.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto