A A A

Nowa linia wytrzyma?ych s?uchawek od Maxell

21 lipca 2014, 12:00
Firma Maxell wprowadza nowe s?uchawki z neodymowymi przetwornikami skierowane do wymagaj?cych u?ytkowników.
Nowa linia wytrzyma?ych s?uchawek od Maxell

Na rynek trafi? jednocze?nie trzy modele serii M: MXH-RF500S, MXH-DD600S oraz MXH-DBA700S. Wszystkie zosta?y wyposa?one w neodymowe przetworniki, które maj? zapewni? wysok? jako?? odtwarzanego d?wi?ku. Wed?ug zapewnie? producenta emitowane niskie tony maj? by? g??bokie, wyra?ne i jednocze?nie powinny dobrze komponowa? si? ze ?rodkowym i wysokim pasmem cz?stotliwo?ci.

Model MXH-RF500S wyposa?ony zosta? w 10mm g?o?niki i podwójn? komor? basow?. Technologia komory basowej poszerza zakres d?wi?ku, odtwarzaj?c bogaty bas i czysty d?wi?k na wysokich, ?rednich i niskich cz?stotliwo?ciach. Zakres przenoszenia s?uchawek wynosi od 20Hz do 20kHz, a czu?o?? 103dB.

Dzi?ki 30cm kablowi, s?uchawki MXH-RF500S mog? by? przy??czone bezpo?rednio do odtwarzacza MP3, umieszczonego w górnej kieszeni. Kabel, przed?u?aj?cy przewód do maksymalnej d?ugo?ci 1.2m, zawiera mikrofon i podr?czny regulator g?o?no?ci, które umo?liwiaj? prowadzenie rozmów przez telefon, bez konieczno?ci zdejmowania s?uchawek.

S?uchawki MXH-DD600S wyró?niaj? si? dwoma niezale?nymi dynamicznymi g?o?nikami (6mm g?o?nik wysokich tonów i 8mm g?o?nik basowy). Dzi?ki takiemu po??czeniu, s?uchawki MXH-DD600S daj? pe?ne i g??bokie brzmienie, zapewniaj?c s?yszalno?? wszystkich d?wi?ków z danego profilu muzycznego, bez utraty ich czysto?ci. Ca?o?? zamkni?ta zosta?a w aluminiowej obudowie. Pasmo przenoszenia s?uchawek zawiera si? w przedziale od 20Hz do 20kHz, a czu?o?? kszta?tuje si? na poziomie 95dB.

Ostatnim wprowadzanym na rynek modelem serii M, jest MXH-DBA700S. S?uchawki wyposa?one zosta?y w dwa uzupe?niaj?ce si? g?o?niki hybrydowe, zapewniaj?ce dobr? akustyk?. Przetwornik zrównowa?ony zapewnia doskona?y odbiór wysokich cz?stotliwo?ci, a dynamiczny driver dostarcza szeroki zakres od niskich do wysokich tonów. Zakres przenoszenia wynosi od 20Hz do 20kHz, a czu?o?? 98dB.

Sugerowane ceny detaliczne wynosz? odpowiednio: 199z? dla modelu MXH-RF500S, 399z? dla modelu MXH-DD600S i 439 z? dla MXH-DBA700S.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto