A A A

Operatorzy komórkowi, koronawirus i Komisja Europejska

24 marca 2020, 16:50
Unijny komisarz ds. rynku wewn?trznego rozmawia? z operatorami sieci komórkowych o zagwarantowaniu jako?ci us?ug.
Operatorzy komórkowi, koronawirus i Komisja Europejska

Thierry Breton, pe?ni?cy w Komisji Europejskiej funkcj? komisarza ds. rynku wewn?trznego, przedyskutowa? zagadnienie odporno?ci sieci komórkowych z dyrektorami generalnymi europejskich firm telekomunikacyjnych oraz stowarzyszeniem operatorów telefonii komórkowej (GSMA, GSM Association).

Bretonowi zale?y na zapewnieniu niezawodno?ci us?ug sieciowych w czasie, gdy ze wzgl?du na epidemi? koronawirusa coraz wi?ksza liczba mieszka?ców UE jest zmuszona do pracy w trybie zdalnym. Wa?na jest ponadto mo?liwo?? przekazywania przez sie? anonimowych danych w celu modelowania i prognozowania zjawiska rozprzestrzeniania si? pandemii.

Komisarz zwróci? równie? uwag? na potrzeb? ochrony najbardziej wra?liwych konsumentów, w tym mikroprzedsi?biorstw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, które ze wzgl?du na obecne utrudnienia w dzia?alno?ci maj? problemy finansowe i gro?? im trudno?ci z op?aceniem rachunków.

Wcze?niej KE apelowa?a do us?ugodawców sieciowych o obni?enie jako?ci strumieniowanych materia?ów w serwisach Netflix, YouTube i na innych platformach. Operatorzy s? zadowoleni z pozytywnej odpowiedzi dostawców tre?ci na wezwanie Komisji.

fot. Martin Sanchez – Unsplash


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (1)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto