A A A

Oszustwa na Facebooku - egzamin gimnazjalny i kibic Zag??bia

30 kwietnia 2014, 11:40
Na Facebooku kr??? dwa oszustwa (tzw. likejacking) - jedno dotyczy rzekomego powtórzenia egzaminów gimnazjalnych. Drugie - materia?u wideo, z kibicem Zag??bia.
Oszustwa na Facebooku - egzamin gimnazjalny i kibic Zag??bia

Eksperci pomocy technicznej oprogramowania antywirusowego AVG ostrzegaj? przed nowym zagro?eniem grasuj?cym na Facebooku. Tym razem postanowiono skoncentrowa? si? na uczniach gimnazjum i wykorzysta? egzamin gimnazjalny. Zagro?enie polega na wymuszaniu „lajków" i p?atnej us?ugi SMS. Schemat dzia?ania jest taki sam jak zwykle - na profilu znajomego widzimy tre??, która podszywa si? pod gor?cego newsa z portalu informacyjnego. Otrzymujemy informacj?, ?e z zwi?zku z nieprawid?owo?ciami, egzamin gimnazjalny b?dzie musia? zosta? powtórzony.

W tym konkretnym przypadku serwis informacyjny jest stylizowany na stron? Onet.pl (zawiera nawet wtyczk? facebookow?, zawieraj?c? zdj?cia i list? znajomych, którzy maj? uwiarygodni? jego dzia?anie).

Tre?? artyku?u zostaje wzmocniona, przez sugerowanie, ?e materia? video zawiera wypowied? rzecznik Centralnej Komisji Edukacyjnej.

W momencie gdy klikniemy w link, strona poprosi nas o potwierdzenie naszego wieku (wiadomo?? jest skierowana do gimnazjalistów, ale trzeba mie? powy?ej 18 lat by móc j? przeczyta?), nast?pnie zobaczymy komunikat, który informuje nas o wyczerpaniu transferu - by zobaczy? film, nale?y wys?a? odpowiedni? wiadomo?? SMS. W odpowiedzi mamy otrzyma? kod, który pozwoli nam na zobaczenie wiadomo?ci.

„Kibic Zag??bia sp?on?? ?ywcem na oczach 30 tysi?cy ludzi"

Taki tytu? ma drugi fa?szywy materia? kr???cy po Facebooku. Celowo przyci?ga on osoby zainteresowane tematem tragedii podczas sobotniego meczu T-Mobile Ekstraklasy ?l?sk Wroc?aw - Zag??bie Lubin. To tak?e oszustwo

Wymuszenie „lajków" dalej ma si? dobrze

- Cho? metody wymusze? znaczników „Lubi? to" nie zmieniaj? si?, zagro?enie to jest stale bardzo popularne i ci?gle daj? si? na niego nabiera? kolejni u?ytkownicy - mówi Arkadiusz Zakrzewski, specjalista pomocy technicznej AVG - Trzeba pami?ta? o tym, ?e autorzy fa?szywych wiadomo?ci wybieraj? informacje, które s? aktualnie na topie: tak by?o np. w przypadku fa?szywych wie?ci o odnalezieniu malezyjskiego Boeinga, które wykryli?my kilka tygodni temu. Obecnie obrano sobie za cel grup? u?ytkowników, która zwykle do?? niefrasobliwie korzysta z Internetu i nie zdaje sobie spraw? z konsekwencji klikania w co popadnie. Fa?szywe wiadomo?ci, dotycz?ce powtórek egzaminów (czy to gimnazjalnych czy maturalnych), s? ch?tnie otwierane i przesy?ane dalej, gdy? praktycznie co roku, w ró?nych przekazach medialnych spotykamy si? z newsami, które informuj? nas o cz??ciowej lub ca?kowitej konieczno?ci powtórnego przeprowadzania testów. W tym miejscu nie powiem niczego nowego - zawsze trzeba by? ostro?nym; najlepszym stra?nikiem naszego bezpiecze?stwa na Facebooku jest nasz w?asny rozs?dek.

 


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto