A A A

Robak Morrisa – pierwszy wirus, który zaatakowa? sie?

28 października 2014, 07:30
W listopadzie 1988 roku pojawi?o si? zupe?nie nowe zagro?enie dla komputerów -Robak Morrisa – pierwszy w historii wirus sieciowy, który na d?ugo sparali?owa? systemu komputerów. Poznajcie jego histori?.
Robak Morrisa – pierwszy wirus, który zaatakowa? sie?

Cofnijmy si? w czasie. Mamy lata 80. Komputery nie s? ju? niczym zaskakuj?cym, podobnie zreszt? jak atakuj?ce je wirusy. W powszechnej ?wiadomo?ci, za spraw? filmów takich jak "Gry wojenne" z roku 1983 funkcjonuje poj?cie "hakerów", lub, jak kto woli, osób, które ?ami? zabezpieczenia komputerowe lub infekuj? urz?dzenia wirusami. Nikt jednak wtedy nie spotka? si? z przypadkiem, w którym wirus komputerowy lub robak trafia do sieci, multiplikuje si?, zaczyna atakowa? inne komputery, zupe?nie parali?uj?c prace systemu. Takim problemem okaza? si? by? "Robak Morrisa". Stworzony przez Roberta Tappana Morrisa, 24-letniego studenta informatyki. Morris, jak wielu jego poprzedników oraz nast?pców, postanowi? zmierzy? si? "dla zasady" z zabezpieczeniami ju? istniej?cych systemów, obna?aj?c ich wady. I analogicznie to jemu podobnych - nie?wiadomie doprowadzi? do ogromnych strat oraz problemów.

Samopowielaj?cy si? kod napisa?y przez Morrisa mia? by? zupe?nie niegro?ny, jego obecno?? praktycznie nieodczuwalna dla komputera i jego u?ytkownika. Taki by? w?a?nie cel - udowodnienie, ?e mo?na przygotowa? robaka, który multiplikuje si? samoczynnie, przenosz?c si? z komputera na komputer. Tyle teorii. Cyfrowa rzeczywisto?ci zweryfikowa?a jego idealistyczne plany.

Morris wypu?ci? robaka na wolno?? 2 listopada 1988 roku wieczorem. Ju? w nocy z 2 na 3 listopada pracownicy Harvardu zorientowali si?, ?e co? jest nie tak. Nic dziwnego, skoro zainfekowanych maszyn nie mo?na by?o uruchomi?. Nawet restartowanie serwerów nie by?o w stanie pomóc. Robak infekowa? je na nowo, multiplikuj?c si? i zabieraj?c wi?kszo?? zasobów komputera. M?ody informatyk spanikowa? i szybko udost?pni? instrukcj?, jak pokona? jego wydostaj?cy si? spod kontroli twór. Problem jednak polega? na tym, ?e nikt nie móg? odczyta? tej wiadomo?ci. Powód? Ofiar? robaka pad?o 6000 komputerów, czyli oko?o 10 proc. urz?dze? pod??czonych wtedy do globalnej sieci. Specjali?ci z kolejnych uczelni zupe?nie samemu znale?li sposób na pokonanie szkodnika.

Robak zosta? przesta? by? zagro?eniem dopiero po 8 dniach. Wed?ug ró?nych szacunków, straty wywo?ane atakiem wynios?o mi?dzy 10 a 100 mln dolarów. Morris zosta? skazany na 3 lata obserwacji s?dowej, 10 tys. dolarów grzywny i 400 godzin prac spo?ecznych.

A co sta?o si? z Morrisem? W 1995 roku pomóg? stworzy? firm? Viaweb, trzy lata pó?niej sprzedan? Yahoo! za 48 mln dolarów. W 1999 roku tytu? profesora najbardziej presti?owej uczelni technologicznej w Stanach Zjednoczonych - MIT.

Zdj?cie g?ówne pochodzi ze ?ród?a: ©123RF/PICSEL


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto