A A A

Samochodowy wy?wietlacz z rozszerzon? rzeczywisto?ci?

12 sierpnia 2014, 14:20
Continental zaprezentowa? wy?wietlacz HUD z rozszerzon? rzeczywisto?ci? (AR-HUD, ang. Augmented Reality – Head-up Display). Gad?et jest reklamowany jako zwi?kszaj?cy bezpiecze?stwo i komfort jazdy.
Samochodowy wy?wietlacz z rozszerzon? rzeczywisto?ci?

Informacje o pr?dko?ci czy parametrach pojazdu oraz wskazówki nawigacji wy?wietlane na przedniej szybie samochodu s? ju? standardem w autach wy?szej klasy. Wyprzedzaj?c oczekiwania i potrzeby rynku, Continental wprowadza  wy?wietlacz z rozszerzon? rzeczywisto?ci?, b?d?cy zaawansowanym systemem interaktywnym, który wspomaga decyzje kierowcy.

Wy?wietlacz za pomoc? kolorowych, prostych w zrozumieniu ikonek i jasnych wskazówek, poza podstawowymi danymi o poje?dzie, obrazuje aktualn? sytuacj? na drodze oraz informuje kierowc? o potencjalnym niebezpiecze?stwie i doradza optymalne rozwi?zania. Symulacje s? przedstawiane w prosty i czytelny sposób, na linii wzroku kierowcy, na przedniej szybie. Dzi?ki temu nie obci??aj? percepcji kierowcy i pozwalaj? mu kontrolowa? sytuacj? na drodze
i w aucie, bez konieczno?ci odrywania wzroku od jezdni.

Jak to dzia?a?

W nowej technologii AR-HUD, opracowany przez Continental system korzysta  z danych z kamer, map cyfrowych czy pozycjonowania GPS oraz czujników zamontowanych w samochodzie, np. zwi?zanych z kontrol? ci?nienia
w oponach. Ponadto, gdy czujniki odleg?o?ci (system ang. Adaptive Cruise Control, ACC) s? w??czone, symbol w wy?wietlaczu pokazuje prowadz?cemu kiedy mo?e zmieni? pas, b?d? wyprzedzi? jad?cy przed nim pojazd.

Nast?pnie model widoku zewn?trznego z perspektywy kierowcy zostaje przeniesiony w formie rozszerzonej rzeczywisto?ci w jego pole widzenia, które ma ok. 130 cm szeroko?ci i 60 cm wysoko?ci, w odleg?o?ci 7,5 m. Jest  to mo?liwe dzi?ki technologii DMD (uk?adu mikroluster), stosowanej równie?  w cyfrowych projektorach kinowych.

Continental planuje rozpocz?cie seryjnej produkcji wy?wietlaczy AR-HUD  w 2017 roku.

 


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto