A A A

Stary regulamin Usługi PC Format

2 kwietnia 2018, 13:20
I. DEFINICJE:

INTERIA.PL - Grupa INTERIA.PL Sp. o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300, (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki). Regulamin - niniejszy dokument.

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:

a.Powiadomień

b.Serwisu

świadczona na warunkach Regulaminu.

Konto Użytkownika - przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem, dostępna przez Internet po dokonaniu autoryzacji, wraz z mechanizmami umożliwiającymi zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i korzystanie z Serwisu.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.

Serwis - system stron WWW dostępny w pełnej funkcjonalności za pośrednictwem Konta Użytkownika pod adresem www.pcformat.pl i stronach powiązanych.

Wpis - wątek główny dodany przez Użytkownika.

Komentarz - każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

II. Postanowienia ogólne:

1.Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikom:

a.zarządzanie danymi identyfikacyjnymi,

b.korzystanie z Serwisu,

2.Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300

3.Kontakt z INTERIA.PL : tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: [pcformat@firma.interia.pl] os. Teatralne 9a 31-946 Kraków

4.Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu tj. publikowana treści, możliwość komentowania, korzystania z forum oraz zakładania nowych wątków, pisania recenzji.

5.Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

6.Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.

7.Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.

8.Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

(a)procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

(b)Pamięć operacyjna: 512MB

(c)Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna

rozdzielczość 1024x768 16bit

(d)Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

(e)Mysz lub inny manipulator + klawiatura

(f)Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s Minimalne wymagania oprogramowania:

(a)System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

(b)Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

(c)Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

(d)Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

(e)Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

9.Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym, INTERIA.PL nie zamawia, nie dokonuje analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

10.Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem.

11.Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem:

a.treści pochodzących od Użytkowników,

b.materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność INTERIA.PL.

12.Z Serwisu mogą korzystać osoby:

a.Użytkownicy w pełnym zakresie,

b.inni użytkownicy Internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Serwisu, Użytkownicy oraz użytkownicy internetu przeglądający Serwisu przyjmują do wiadomości, że ze względu na umieszczenie Serwisu w strukturze portalu INTERIA.PL ma do nich zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług przez INTERIA.PL, który jest akceptowany w momencie uruchomienia Stron portalu a publikowany w stopce każdej strony portalu.

13.Użytkownik ma prawo do:

a.przeglądania Serwisu,

b.zamieszczania Wpisów i Komentarzy

c.wysyłania recenzji programów i wysyłania sugestii programów do umieszczenia w Serwisie zgodnie z Regulaminem

14.Z chwilą zamieszczenia informacji w Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zrozumiał jego treść, w tym w szczególności zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego.

15.INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie czynności w ramach Serwisu Użytkownik podejmuje na własne ryzyko w szczególności ma na uwadze, że z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a.Treści Użytkowników (w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej),

b.Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,

c.zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,

d.autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

e.szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

f.udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

g.szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

h.szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

i.jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,

j.przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,

k.utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL,

l.szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

16.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a.stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem

b.okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

c.sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

d.do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie Wpisów i Komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,

e.do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie;

f.usunięcia:

i.Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

ii.Treści

w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

17.Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.

18.Zasady dotyczące ostrzeżeń i netykieta znajdują się na poniższych stronach:

a.Ostrzeżenia - http://forum.pcformat.pl/Ostrzezenia-t

b.Zasady i wskazówki - http://forum.pcformat.pl/Zasady-regulki-instrukcje-i- wskazowki-t

c.Netykieta - http://forum.pcformat.pl/Netykieta-t.

19.Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

20.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

21.Działalność Użytkowników Serwisu związana z publikacją Treści, Wpisów czy Komentarzy nie jest działalnością dziennikarską w rozumieniu ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r.) a jedynie realizacją prawa każdego obywatela do wyrażania własnych poglądów, określonym w art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm.).

III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

1.Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

2.Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email [pcformat@firma.interia.pl]

3.Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem tp://p.iplsc.com/- /0003OB2TU7GO14JE.pdf

4.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a.ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

b.w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

5.Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

6.Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

7.Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL na adres email pcformat@firma.interia.pl. - z

tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

8.INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.

9.Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Rejestracja

1.Warunkiem korzystania z Usługi jest:

a.rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,

b.akceptacja Regulaminu,

c.potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany na adres e- mail użytkownika.

2.Administratorem Danych Osobowych jest INTERIA.PL, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie., tj.:

a.do nawiązania,

b.ukształtowania treści Umowy,

c.zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,

d.ujawnienia i wyjaśnienia działań niezgodnych z prawem.

4.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych . Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.

5.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

6.Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

7.Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.

8.W ramach rejestracji Użytkownik podaje:

a.adres e-mail,

b.Nick,

c.hasło.

9.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a.odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w Serwisie w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,

b.zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka w Serwisie ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).

10.Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.

11.Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika.

12.Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a.dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

b.zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

c.posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści opublikowane na łamach Serwisu , nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

d.w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;

e.samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

13.Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.

VII. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.Użytkownik zobowiązany jest do informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

2.Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

4.INTERIA.PL nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 6 i określać:

a.dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b.rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c.zarzuty Użytkownika,

d.okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e.ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2.INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

3.W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności Konta Użytkownika w poszczególnych Serwisach, który w sposób rażący lub uporczywy:

a.dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,

b.narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c.zamieszcza wpisy i komentarze wypełniające znamiona określone w rozdziale II ust.16 lit. f.

2.INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania „wiarygodnej informacji", INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

3.Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

a.zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

b.zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej treść informacji oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

X. POUFNOŚĆ

1.Osobiste dane, adresy e-mail będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

2.INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

3.Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest INTERIA.PL.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla świadczenia usługi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa a informacja zostanie przesłana w formie mailowej.

2.INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3.Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

4.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a.zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b.zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c.zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

5.O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a.mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b.w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu

6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.

7.Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: pomoc@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k., Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "PC format".

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o haśle!
21 czerwca 2022
Choć mogą się wydawać mało nowoczesne, hasła to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale także...Notice: Undefined property: Application_Model_ForumThread::$replies in /var/www/pcformat.pl/application/controllers/NewsController.php on line 75
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto