A A A

Synology - DiskStation DS415+

25 września 2014, 09:00
Synology przedstawia nowy DiskStation DS415+ - 4- kieszeniowy serwer NAS zaprojektowany do centralnego przechowywania danych, backupu i udost?pniania plików w ma?ych i ?rednich firmach, a tak?e dla wymagaj?cych u?ytkowników domowych.
Synology - DiskStation DS415+

DS415+ jest wyposa?ony w czterordzeniowy procesor Intel Atom 2.4GHz z mechanizmem szyfrowania sprz?towego AES-NI, jednostk? zmiennoprzecinkow? oraz 2GB pami?ci RAM DDR3. Cztery kieszenie na dyski pomieszcz? ogromne ilo?ci danych, za? porty USB 3.0, USB 2.0 i eSATA pozwalaj? u?ytkownikom pod??czy? i uzyska? dost?p do ró?nych urz?dze? pami?ci zewn?trznej. Podwójne porty LAN obs?uguj? prze??czanie awaryjne oraz agregacj? ??czy, co podnosi elastyczno?? i potencjalnie przepustowo??.

Jako pierwszy model w wersji desktop DiskStation posiada czterordzeniowy procesor z mechanizmem szyfrowania sprz?towego AES-NI. DS415+ zapewnia wydajno?? i przyspieszenie szyfrowania danych równe dro?szym serwerom najwy?szej klasy. Przy w??czonej agregacji ??czy, DS415+ zapewnia ?rednie pr?dko?ci odczytu i zapisu przekraczaj?ce odpowiednio 235,04 MB/s i 233,51 MB/s, podczas gdy transfer szyfrowanych plików zachowuje podobny poziom wydajno?ci, przekraczaj?c 234,97 MB/s w odczycie i 213,14 MB/s w zapisie.

DS415+ zosta? zaprojektowany z my?l? o efektywno?ci energetycznej, pozwalaj?c u?ytkownikom wykorzysta? optymaln? wydajno?? bez nadmiernego zu?ycia energii. Podczas hibernacji dysków twardych, DS415+ zu?ywa jedynie 17,3 W oraz 46,2W w trakcie pracy. Pobieraj?c znacznie mniej energii ni? inne serwery w tej samej klasie wydajno?ci, DS415+ obni?a koszty eksploatacji i znosi konieczno?? wyboru pomi?dzy wydajno?ci?, a wysokimi rachunkami za elektryczno??.

DS415+ dzia?a z DiskStation Manager (DSM) 5.0, najbardziej zaawansowanym i intuicyjnym systemem operacyjnym urz?dze? NAS. Posiada wiele aplikacji biznesowych i certyfikowane wsparcie ?rodowisk wirtualizacji dzia?aj?cych z VMware, Citrix i Hyper-V, DS415+ zwi?ksza wydajno?? pracy i dostarcza podstawowe us?ugi. Firma Synology otrzyma?a nagrod? "PCMag Business Choice Award 2013 winner" zdobywaj?c najlepsz? ocen? w ka?dej kategorii tego rankingu, w tym oceniaj?cej niezawodno??, ogóln? satysfakcj?, cen? i gotowo?? udzielenia rekomendacji.

Synology DiskStation DS415+ trafia do sprzeda?y na ca?ym ?wiecie.


Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto