A A A

Za nami 5. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Polska/świat startujemy!"

14 maja 2021, 07:00
Tegoroczny kongres został przeprowadzony w formie hybrydowej: eksperci oraz goście dyskutowali twarzą w twarz i online.
Za nami 5. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Polska/świat startujemy!

Ponad 200 ekspertów i liderów różnych branż w ciągu dwóch dni Kongresu 590 dyskutowało na najważniejsze dla polskiej gospodarki tematy. Wydarzenie otworzyło wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaś drugi dzień rozpoczął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli m.in. politolog i futurolog dr George Friedman, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii dr Jacek Bartosiak, oraz ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Parag Khanna.

Czas odbudowy i inwestycyjnej ofensywy

Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale mamy jeden wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie. Aby tak było, konieczna jest dobra i przemyślana strategia, która będzie podstawą konsekwentnie realizowanej polityki. Tym bardziej cenne są inicjatywy takie jak Kongres 590. To okazja do dyskusji nad przyszłością, a także do zaprezentowania osiągnięć polskich firm – powiedział w środę, 5 maja, prezydent Andrzej Duda, otwierając 5. edycję Kongresu 590.

Kongres 590

Kongres 590 to najlepsze miejsce, aby rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. To tu wykuwały się idee rozwoju naszego kraju. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość, o nowych inwestycjach, o przełomowych innowacjach – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 6 maja. – Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie roku nastąpi dynamiczne odbicie; już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy – dodał premier.

Polska/ świat startujemy

Tegoroczny Kongres 590, który po raz pierwszy odbył się w formule hybrydowej, okazał się sukcesem. W ciągu dwóch dni, na trzech scenach, ponad 200 prelegentów z kraju i ze świata spotkało się online i na żywo. Transmisje z paneli oglądało łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590, zauważył jak symboliczne jest hasło tegorocznej edycji – „Polska/świat startujemy" nawiązuje do momentu, w jakim się znaleźliśmy.

Mamy teraz szansę na nowy start, odrobienie strat po okresie ograniczeń i redukcji, który zaburzył wiele dziedzin i relacje społeczne – powiedział Remigiusz Kopoczek. – Tym bardziej cieszę się, że udało nam się spotkać z większością prelegentów na żywo – dodał prezes.

Pięć kluczowych tematów

5. edycja Kongresu 590 koncentrowała się na pięciu kluczowych dla Polski obszarach: bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospodarce, eksporcie i ekspansji gospodarczej oraz infrastrukturze. W trakcie debat rozmawiano m.in. o tym, czym jest patriotyzm gospodarczy, o geopolitycznych perspektywach dla Polski i świata, stosunkach z Azją, tworzeniu nowego koncernu multienergetycznego, bezpieczeństwie polskiego rynku medycznego, rozwoju branży kosmicznej w Polsce i świecie, finansach, oraz wielkich inwestycjach infrastrukturalnych. Uwaga ekspertów skupiona była również na kwestiach związanych z polityką energetyczną Polski, Europejskim Zielonym Ładem, dochodzeniem do neutralności klimatycznej oraz morską energetyką wiatrową.

Patriotyzm gospodarczy

Jeden z pierwszych paneli dotyczył patriotyzmu gospodarczego.

Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że patriotyzm gospodarczy to cały zestaw działań, które zmierzają do tego, aby wzmocnić polską obecność w gospodarce. Podkreślił systematyczną pracę rządu nad odbudową polskiej własności, m.in. poprzez repolonizację czy wspieranie małych i średnich podmiotów gospodarczych przez duże podmioty należące do Skarbu Państwa. Zwrócił również uwagę na zaangażowanie się spółek Skarbu Państwa, np. PGNiG, w innowacyjne polskie firmy i powstawanie startupów, a także w proces konsolidacji w sektorze paliwowym, jako przejawy patriotyzmu gospodarczego wzmacniającego polską obecność w gospodarce: – Tworzymy multienergetyczny koncern poprzez połączenie PKN ORLEN, Grupy Lotos i PGNiG. Gdy ten proces się zakończy, powstanie bardzo silny polski podmiot gospodarczy z dominującym kapitałem Skarbu Państwa – wyjaśniał wicepremier. – Planujemy wielomiliardowe inwestycje w sektor energetyczny, żeby zachować naszą podmiotowość i niezależność energetyczną – podsumował minister aktywów państwowych.

Marek Suski, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa podkreślił, że patriotyzm ekonomiczny stanowi wyraz emanacji patriotyzmu jako takiego, który może i powinien przejawiać się m.in. na poziomie społecznym w kupowaniu polskich produktów i wzmacnianiu przez to polskiej gospodarki, wspierając jednocześnie miejsca pracy.

Kongres 590

Małgorzata Sadurska, członkini zarządów PZU i PZU Życie powiedziała, że dla instytucji, którą reprezentuje, praktyczny wymiar patriotyzmu gospodarczego to efektywne prowadzenie biznesu, m.in. przynoszące państwu duże wpływy z podatku CIT i dywidend, natomiast Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA zaznaczył, że każda polska firma powinna wykorzystywać potencjał polskiej gospodarki, a spółki Skarbu Państwa konsolidować się i wspierać polski rząd w jego działaniach. Dr Andrzej Niwiński, prezes zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., podkreślił natomiast wyzwania stojące przed polską gospodarką: demograficzne, ekologiczne i rolę menadżerów firm podejmujących decyzje inwestycji w projekty, które długofalowo są w stanie wspierać polską gospodarkę i tworzenie wydajnych, wysokopłatnych miejsc pracy.

Nowy koncern multienergetyczny

Podczas Kongresu 590 giganci paliwowi Orlen i LOTOS zapowiedzieli fuzję i stworzenie multienergetycznego koncernu.

Ekspert w obszarze dyrektora wykonawczego ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen Jacek Ciborski ocenił m.in., że pandemia COVID-19 stała się katalizatorem wszystkich zmian, które zachodzą obecnie w wielu branżach, a w szczególności na rynku ropy i gazu. – W ostatniej dekadzie w Europie zostało zamknięte 30 rafinerii. Są to często słabsze rafinerie, zlokalizowane na rynkach nadmorskich, gdzie presja konkurencji jest większa. Fuzja Orlenu z Lotosem ma na celu optymalizację działań zamiast konkurowania ze sobą na rynku. Pandemia potwierdziła konieczność integracji tych dwóch podmiotów – powiedział Jacek Ciborski.

Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć, podkreślił natomiast trafność decyzji inwestycyjnych, które pozwoliły zmierzyć się rafinerii z pandemią. – Okres pandemii pozwolił nam spojrzeć na strategię. Nasze aktywa obroniły się przez trafne inwestycje, który będzie stanowić wartość dodaną dla PKN Orlen. Pandemia przyniosła też podejście, które będzie prowadziło do oceny, że duże podmioty będą stanowiły moc – powiedział. – Jest to szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które będą się mierzyły z globalnymi koncernami i będą musiały próbować odnaleźć swoją przestrzeń. Połączony Lotos z Orlenem będzie miał szansę odnalezienia się w tej przestrzeni i rozwoju w regionie, w którym funkcjonujemy – podkreślił.

Unijny Zielony Ład

Krajowy Plan Odbudowy pozwoli na wykorzystanie 17 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce. Te fundusze trafią nie tylko do rodzin, ale także do polskich firm zajmujących się termomodernizacją – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, podczas debaty dotyczącej unijnego Zielonego Ładu. Podkreślił, jak ważnym jest przyłączenie się do Europejskiego Zielonego Ładu z własnym planem, obejmującym ideę sprawiedliwej transformacji, która ewoluuje w postaci instrumentów finansowych w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na rolę BOŚ, który pokazuje swoją gotowość, by finansować transformację. Minister powiedział, że polityka energetyczna to 20 lat inwestycji, by zapewnić minimalny koszt energii dla konsumenta. Oznacza to przyjęcie szeregu ustaw i prac nad funduszami, a na modernizację kraju w tym czasie zostaną skierowane potężne środki.

Kongres 590

Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska, zaznaczył, że do transformacji energetycznej potrzeba rządów, graczy sektora i inwestorów. Zauważył, iż rolą instytucji finansowych jest zrozumienie regulacji i dostosowanie do nich swojej oferty produktowej, odpowiadając na potrzeby transformacji. – Ważne też, żebyśmy umieli właściwie wyceniać ryzyko, by nasze finansowanie mogło być akceptowalne. Europejski Zielony Ład zmienia rynek w perspektywie długookresowej w skali makro i mikro.

Neutralność klimatyczna koncernu paliwowego może brzmieć dziwnie, bo Orlen wyrósł z rafinerii, potem była petrochemia i energia elektryczna – powiedział dr Adam Czyżewski, główny ekonomista w PKN Orlen. Zauważył jednak, że patrząc w przyszłość, widać że Europa zmierza w kierunku zeroemisyjności. Dla koncernu oznacza to oferowanie klientom produktów i usług zeroemisyjnych, a jeśli będą emisyjne, to będzie musiał to rekompensować. – Teraz nośniki energii są bardzo różne: energia elektryczna, wodór, paliwa alternatywne. W długiej perspektywie pewnie wszystko będzie dążyć do tego, by to energia elektryczna dominowała, ale przeszkodą dzisiaj są baterie, szczególnie dla transportu ciężkiego. Transport miejski i kolej mogą być napędzane wodorem, ale sieć wodorową rynek będzie musiał zbudować od zera – podsumował ekonomista.

Esport a sport

Czy esport jest już na tyle atrakcyjnym kanałem komunikacji, by skutecznie rywalizować z tradycyjnym sportem o uwagę widzów i budżety sponsoringowe, zastanawiali się uczestnicy środowego panelu „Esport a sport – symbioza czy walka o uwagę widza i partnerów?".

Kongres 590

Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligii Esportowej, podkreślił, że esport nie próbuje zastępować sportu, a funkcjonuje równolegle przyciągając młode pokolenie dynamiką i dopasowaniem do obecnych realiów i czasów. Jednocześnie stwierdził, że obie te dziedziny różnią się głównie polem rywalizacji. Michał Pol, dziennikarz sportowy, zauważył, że fenomenem esportu jest płynna granica między uczestnikami rozgrywek a odbiorcami, oraz niezależne od mainstreamu kanały komunikacji, w pełni polegające na platformach socialmediowych, co jednocześnie, w podążaniu za młodym odbiorcą, przyciąga sponsorów. Zbigniew Kajdanowski, zastępca dyrektora departamentu komunikacji korporacyjnej i marketingu podkreślił rolę PGE w sponsorowaniu Polskiej Ligii Esportowej i sportu tradycyjnego jako lidera nie tylko transformacji energetycznej, ale także we wdrażaniu nowej strategii biznesowej, realizowanej poprzez nowoczesne usługi i wyrażanej w strefie komunikacji (m.in. przez zaangażowanie w esport czy wsparcie klubów młodzieżowych i regionów wszędzie tam, gdzie marka jest obecna). Zauważył też, że dla wielu tradycyjnych marek wejście w takie obszary może być trudne. Wiktor Wojtkowski, dyrektor marketingu eWinner sp. z o.o., zwrócił uwagę na walor edukacyjny, różnicę w obu rodzajach sportu i rolę ambasadorów oraz influencerów w budowaniu świadomości. Podkreślono istotę wzajemnego czerpania obu dziedzin od siebie, wagę profesjonalizacji i organizacji struktur esportowych, filar edukacyjny oraz współpracę silnych partnerów, a także konieczność transformacji sposobu relacjonowania sportu tradycyjnego.

Jesienią 6. edycja Kongresu 590

Organizatorzy już zapowiedzieli, że jesienią odbędzie się kolejna edycja wydarzenia.

Liczymy na to, że w październiku spotkamy się na kongresie zorganizowanym w formule stacjonarnej. Spotkanie na żywo z prelegentami i uczestnikami umożliwi odbudowanie ograniczonych pandemią relacji społecznych i biznesowych – zapowiedział Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590.

Nagrania z poszczególnych paneli 5. edycji kongresu można już zobaczyć na stronie www.kongres590.pl i na kanale YouTube Kongresu 590.


PC Format
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności
Koniec z trollami w Australii?
28 listopada 2021
Serwisy społecznościowe będą pociągane do odpowiedzialności za publikowane w nich szkodliwe komentarze.
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto