Pisanie tekstu w Open Office Writer

Istnieją dwa rodzaje pakietów biurowych płatny MS Office i darmowy Openoffice. Omawiany program od płatnego nie różni się zauważalnie funkcjonalnością W niniejszym poradniku przedstawiamy proces obsługi tego programu w stopniu podstawionym.

Menu

Plik

Mamy tu podstawowe opcje jak:utworzenie,zapisanie i otwarcie pliku,eksport jako PDF czy Podgląd wydruku. Edycja właściwości dokumentu-można wpisać tytuł i następnie go wstawić do dokumentu (Właściwości...)

Edytuj

Tutaj możemy m.in:
-cofnąć i powtórzyć czynność,
-wkleić niesformatowany tekst (Wklej specjalnie)
-wstawić m.in szablon o zapłacie, utworzyć wizytówki,czy raporty (Autotekst),
-porównać dokumenty (Porównaj dokumenty)

Widok

Tutaj możemy m.in:
-zmienić układ strony
-dodać/usunąć paski narzędzi pasek stanu,
-przełączyć na pełny ekran

Wstaw

Tutaj many najwięcej możliwości edycji dokumentu.
Pola-Możemy wstawić datę,godzinę,tytuł (wpisany we Właściwości (por Menu Plik)
Znak specjalny-Wstawić znak specjalny -podobnie jak za pomocą systemowej Tablicy znaków

Format

Znak-tutaj możemy do zaznaczonego tekstu np dodać cień,zmienić na WIELKIE litery,dodać indeks dolny czy tło.
Akapit-tu możemy zmienić wcięcia, wyróżnianie (te same opcje są na pasku patrz niżej),dodać krawędzie do tekstu jak w tabeli Kolumny-tutaj możemy podzielić stronę na kolumny (przydatne przy piszemy artykuły do gazety np szkolnej) podział możemy zaznaczyć linią.
Opływanie-jeśli do testu wkleimy obrazek możemy wybrać rodzaj opływania-do wyboru jest kilka opcji w tym wybrania tylko określonego fragmentu.

Tabela

Tutaj możemy dodać tabelę oraz wykonywać na niej różne operacje jak dodanie i usuwanie kolumn.

Narzędzia

Pisownia i gramatyka

Zarówno za pomocą klawisza F7 jak tego menu (Pisownia i gramatyka) możemy sprawdzić czy tekst został napisany poprawnie. Wybierając Policz słowa, możemy sprawdzić ile już napisaliśmy (ważne w przypadku prac z określonym minimum znaków) Na szczególna uwagę zasługuje opcja Numeracja wierszy - możemy dzięki temu kontrolować ilość zapisanych wierszy. Jeśli musimy wysłać list (zwykły lub e-mail-można to wybrać) możemy utworzyć korespondencję seryjną (Kreator korespondencji seryjnej). W kilku krokach utworzymy dokument bazę klientów/znajomych i wydrukujemy dokumenty bądź zapiszemy je a dysku.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzia przydatne w codziennej pracy Znajdują się na nim takie opcje jak Otwarcie i zapisanie dokumentu, sprawdzenie pisowni,wycinanie i wklejanie tekstu, tworzenie tabeli,zmiana czcionki czy wyrównanie.Jak zapewne zauważyliście wiele z tym opcji znajduje się w menu. W Menu Widok-> Paski narzędzi możemy dodać lub usunąć paski narzędzi.

Wykonanie niektórych czynności

Eksport pliku

Menu Plik-> Eksportuj jako PDF W tym oknie możemy wyeksportować dokument w kilku formatach -PDF, FPF, HTML. W zakładce Bezpieczeństwo możemy zabezpieczyć dokument hasłami- otwierania i dostępu.Możemy zablokować drukowanie lub kopiowanie Hasło powinno składać się z minimum ośmiu znaków dużych i małych liter i znaków specjalnych

Rejestracja zmian

Menu Edytuj-> Zmiany Tworząc duży dokument możemy wiedzieć jakie zmiany wprowadziliśmy.Jeśli chcemy, możemy je zabezpieczyć hasłem-wtedy nikt niepowołany nie zmieni treści dokumentu wszelkie zmiany będą zaznaczone i nie można tego usunąć. Aby zmienić kolor nowych treści na normalny należy je akceptować.Są dwa rodzaje zmian: dodanie treści oraz usunięcie.(wcześniej ew.musimy wyłączyć funkcję ochrony).

Porównanie dokumentów

Menu Edytuj->Porównanie dokumentów Jeśli mamy kilka wersji danego pliku możemy je porównać.Najpierw otwieramy plik nowszy i z menu Edytuj->Porównaj dokumenty wybieramy starszy.Zmiany będą prezentowane podobnie jak w Rejestrze zmian.

 

Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto