A A A

Razer Stats & HeatMaps - dla lepszego grania

26 września 2014, 09:00
Razer zaprezentowa?a Razer Synapse: Stats & Heatmaps. Program pozwoli u?ytkownikom przeanalizowa? dane zwi?zane z wykorzystywaniem klawiatury i myszki w interakcji z ulubionymi grami - tym samym umo?liwi prac? nad zwi?kszeniem wydajno?ci w grach.
Razer Stats & HeatMaps - dla lepszego grania

Nowa funkcja Stats & Heatmaps jest dost?pna z poziomu Razer Synapse, gamingowej aplikacji do zarz?dzania i przechowywania osobistych ustawie? w chmurze. Razer jest znany z pionierskiej technologii stosowanej zarówno urz?dzeniach, jak i oprogramowaniu. Dodatek

Stats & Heatmaps jest najlepszym przyk?adem zaawansowanej integracji urz?dze? i oprogramowania. Dost?pna ca?kowicie za darmo, jako opcjonalne rozszerzenie, nowa aplikacja przeanalizuje klikni?cia, wykorzystanie klawiszy, dystans przebyty przez mysz i wiele, wiele wi?cej.

Zebrane informacje s? prezentowane jako podstawowe dane lub jako nak?adka na wykonanym zrzucie ekranu. W tym trybie gracze zobacz? „hot spoty", dzi?ki czemu ?atwo przeanalizuj? swoje zwyczaje i zwi?ksz? wydajno?? pos?uguj?c si? urz?dzeniami Razera. Zrzuty ekranu wzbogacone o kluczowe informacje mo?na ?atwo udost?pni? na Facebooku czy na Twitterze bezpo?rednio z poziomu aplikacji.

Dodatkowe funkcjonalno?ci Razer Stats & Heatmaps, w tym analiza akcji na minut?, zostan? udost?pnione ju? wkrótce. W trybie Open Beta kompatybilno?? ze wszystkimi grami nie jest jeszcze gwarantowana. U?ytkownicy s? zapraszani do zg?aszania swoich opinii za po?rednictwem systemu feedbacku w Razer Synapse.

Dost?pno??:

Windows - dost?pne

Mac OX X - Q4 2014

Cechy Razer Synapse 2.0

  • Zapisywanie i synchronizacja osobistych ustawie? w chmurze
  • Niesko?czona liczba profili
  • Komunikacja pomi?dzy urz?dzeniami
  • Dostosowanie ustawie? do powierzchni (dla myszek)
  • ?atwe zarz?dzanie gwarancjami
  • Analiza i statystyki rozgrywki
  • Analiza ruchów, klikni?? i wykorzystania klawiatury dla zwi?kszenia wydajno?ci w grach

Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto