A A A

Telewizory Sony dla graczy

20 listopada 2014, 10:00
Sony wprowadzi?o na rynek nowe modele telewizorów BRAVIA i pokaza?o, ?e wraz z up?ywem lat konsola jest niezmiennie jednym z najpopularniejszych sposobów na domow? rozrywk?.
Telewizory Sony dla graczy

Obraz to nie wszystko

Komfort grania na konsoli jest uzale?niony od innego, równie? powszechnego w naszych domach produktu, czyli telewizora. Sony jest jedynym producentem konsol, który ma w swojej ofercie równie? telewizory odpowiadaj?ce na potrzeby graczy. Najnowsze tegoroczne modele telewizorów Sony charakteryzuj? si? mi?dzy innymi wy?wietlaczami z technologi? TRILUMINOS Display, który jest w stanie zreprodukowa? wyj?tkowo bogate, ?ywe odcienie czerwieni i szmaragdu.

Oprócz jako?ci obrazu najwa?niejszym czynnikiem, na który powinny zwraca? uwag? osoby kupuj?ce telewizor do grania na konsoli jest „input lag". Jest to czas, jaki up?ywa od podania informacji o tym, co ma si? wy?wietli? na ekranie telewizora, a? do momentu, gdy faktycznie tre?? pojawi si? na ekranie. Najbardziej korzystne warto?ci czasu pe?nego ?a?cucha przetwarzania informacji - od kontrolera do ekranu - w pe?ni akceptowane przez wymagaj?cych u?ytkowników konsoli wynosz? mi?dzy 30 a 40 ms. Opó?nienie niektórych ekranów si?ga nawet 100 ms, co odpowiada oko?o 6-7 klatkom obrazu. Zaawansowane programy graficzne jak i gry video (zw?aszcza gry FPS - First Person Shooter) wymagaj?ce szybkich zmian wy?wietlanego ekranu powoduj? znaczny dyskomfort podczas gry z uwagi na fakt, ?e wy?wietlany obraz nie odpowiada w 100% temu kreowanemu przez komputer lub konsol?.

Najlepsze telewizory dla graczy

„Input lag" ma istotny wp?yw na wyd?u?enie czasu up?ywaj?cego od akcji wykonanej na kontrolerach przez u?ytkownika (np. ruch ga?k? lub naci?niecie klawisza kontrolera), do wy?wietlenia odpowiedniego stanu na ekranie. Spo?ród tegorocznych telewizorów Sony Full HD najni?szym input lagiem charakteryzuje si? seria W7 - 13,8 ms. Gra z wykorzystaniem tych telewizorów jest wi?c czyst? przyjemno?ci?. Praktycznie ka?da akcja, któr? wykonujemy na kontrolerze natychmiastowo ma swoje odzwierciedlenie. Równie dobrze wypadaj? pozosta?e serie telewizorów. Seria W8 odnotowa?a wynik 22 ms, seria W9 - 16,8 ms, natomiast seria W6 29,3 ms.

Od kilkunastu miesi?cy coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? telewizory 4K, charakteryzuj?ce si? czterokrotnie wi?ksz? szczegó?owo?ci? w porównaniu z powszechn? dzisiejsz? jako?ci? Full HD 1080. 4K to najwy?szej jako?ci standard obrazu cyfrowego i grafiki komputerowej. Okazuje si?, ?e nowe telewizory 4K od Sony równie? spe?ni? oczekiwania wymagaj?cych graczy. Odnotowa?y one niewiele wi?ksze warto?ci „input lag" w porównaniu z telewizorami Full HD Sony. Seria X8 - 40,1 ms, seria X9 - 40,5 ms, z kolei najnowsze zakrzywione telewizory serii S9 - 40 ms.

Telewizory by?y niemal?e od pocz?tku istnienia jedn? z najwa?niejszych kategorii produktów oferowanych przez Sony. Firma przy projektowaniu konsol czerpie ze swojego ponad pi??dziesi?cioletniego do?wiadczenia w produkcji telewizorów, a tak?e dwudziestoletniej historii PlayStation.


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...Notice: MemcachePool::get(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /var/www/pcformat.pl/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php on line 195
Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto