A A A

Zalman GV – nowa seria wydajnych zasilaczy

11 lipca 2014, 10:00
Firma Zalman wprowadzi?a na rynek seri? zasilaczy komputerowych GV obejmuj?c? modele o mocy 500, 600 i 700 W. Certyfikat 80 Plus Bronze potwierdza ich wysok? sprawno?? energetyczn?, która idzie w parze z niewygórowanymi cenami rozpoczynaj?cymi si? ju? od 199 z?.
Zalman GV – nowa seria wydajnych zasilaczy

Zastosowany w zasilaczach Zalman podwójny uk?ad prze??czania transformatora wej?ciowego odpowiada za stabiln? prac? jednostki pod wysokim obci??eniem. W serii GV znalaz?a si? tak?e aktywna korekcja wspó?czynnika mocy (aktywne PFC), która redukuje zak?ócenia sieci energetycznej oraz zwi?ksza wydajno??. Producent wyposa?y? dodatkowo nowe zasilacze w pojedyncz? lini? +12 V. Sprawno?? osi?gana przez now? seri? GV wynosi maksymalnie 88% przy typowym obci??eniu.

Debiutuj?ce w?a?nie zasilacze firmy Zalman spe?niaj? najnowsze normy ekologiczne Unii Europejskiej ErP 2013 Lot 6 dla napi?cia podtrzymuj?cego +5Vsb. Zaimplementowano w nich tak?e szereg wiod?cych zabezpiecze?, takich jak zabezpieczenia: przeciwprzepi?ciowe (OVP), przeciwzwarciowe (SCP), przed przeci??eniem ca?ej jednostki (OPP), przed przeci??eniem stabilizatora (OCP) oraz przed zbyt niskim napi?ciem na liniach wyj?ciowych (UVP). Zasilacze uzyska?y równie? wszelkie niezb?dne mi?dzynarodowe certyfikaty dla tej kategorii produktów i s? zgodne ze standardem Intel ATX12V v.2.31.

Zalman ZM500-GV, ZM600-GV i ZM700-GV zosta?y wyposa?one w cichy 120-milimetrowy wentylator. Jego obroty kontrolowane s? poprzez wewn?trzny system ch?odzenia utrzymuj?cy wysok? kultur? pracy jednostki. Modele ZM700-GV i ZM600-GV pozwalaj? pod??czy? jednocze?nie do 6 urz?dze? w standardzie SATA i 4 w standardzie IDE, a tak?e nap?d dyskietek. Model ZM500-GV umo?liwia natomiast pod??czenie do 5 urz?dze? SATA i 3 IDE. Wymiary jednostek to 140 (D) x 150 (S) x 86 (W) mm.

Sugerowane ceny detaliczne zasilaczy Zalmana z serii GV wynosz?:

- Zalman ZM500-GV - oko?o 199 z? brutto

- Zalman ZM600-GV - oko?o 235 z? brutto

- Zalman ZM700-GV - oko?o 279 z? brutto


Krzysztof Mocek / Informacja prasowa
krzysztof.mocek@firma.interia.pl
Tagi:
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o ha?le!
21 czerwca 2022
Cho? mog? si? wydawa? ma?o nowoczesne, has?a to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale tak?e –...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto