Konfiguracja połączenia sieciowego TCP/IP

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP/IP

 

W większości przypadków po instalacji systemu Windows XP i nowszych nie trzeba konfigurować sieci od podstaw. Jeśli jednak coś nie działa i wymaga konfiguracji warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Początkowo warto użyć Kreatora konfiguracji sieci, który znajduje się w Panelu Sterowania. Powoduje on automatyczne ustawiania adresów IP, ustawia nazwy grup roboczych, konfiguruje zapory połączenia internetowego oraz dodaje potrzebne klucze do rejestru.

1. Po uruchomieniu kreatora klikamy dwukrotnie Dalej> .

2. Wybieramy metodę połączenia i klikamy Dalej>

3. Wpisujemy Nazwę komputera i opcjonalnie jego Opis, po czym klikamy Dalej>

4. Ustawiamy Nazwę grupy roboczej, w której ma znaleźć się dany komputer i klikamy Dalej>

5. Możemy tutaj włączyć/ wyłączyć udostępnianie plików i drukarek. Przykładowo włączamy, a następnie dwukrotnie klikamy Dalej>

6. Na koniec możemy utworzyć Dysk konfigurowania sieci. W naszym przypadku klikamy Po prostu zakończ kreatora; nie potrzebuję uruchamiać go na innych komputerach, a następnie Dalej> i Zakończ.

Aby sprawdzić ustawienia karty sieciowej w Menadżerze urządzeń na kartę sieciową klikamy PPM, a następnie Właściwości > Zaawansowane. Możemy tutaj skonfigurować specjalne ustawienia sprzętowe. W większości kart te ustawienia mogą się różnić między sobą:

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 1.png

W większości przypadków zostawia się domyślne ustawienia.

Sprawdzanie stanu połączenia:

1. Udajemy się do okna Połączenia sieciowe, a następnie klikamy dwukrotnie ikonę naszego połączenia. Pojawi nam się następujące okno:

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 2.png

Możemy tutaj sprawdzić czas trwania połączenia, szybkość, ilość wysłanych i odebranych pakietów. Oprócz tego w zakładce Obsługa możemy odczytać Typ adresu; Adres IP; Maskę podsieci; Bramę domyślną oraz klikając Szczegóły... :

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 3.png

Instalacja i konfiguracja protokołów:

Domyślnie zainstalowane są następujące protokoły i składniki sieciowe:

*Klient sieci Microsoft Networks;

*Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks;

*Harmonogram pakietów QoS;

*Protokół internetowy (TCP/IP).

Oprócz ww. mamy możliwość dodania protokołu ISP/SPX oraz NetBEUI, TCP/IP w wersji 6 oraz Sterownik monitora sieci.

1. Udajemy się do Połączeń sieciowych, gdzie klikamy PPM na ikonę połączenia, które chcemy zmodyfikować, a następnie Właściwości.

2. Klikamy przycisk Zainstaluj... . Pojawi się okno, w którym mamy do wyboru Klient, Usługa oraz Protokół. My wybieramy Protokół i klikamy Dodaj... . Przykładowo wybieramy Protokół transportowy zgodny z NWLink IPX/SPX/NetBIOS, a następnie klikamy OK.

Aby określić kolejność używania protokołów w folderze Połączenia sieciowe z menu Zaawansowane wybieramy Ustawienia zaawansowane... Możemy tutaj ustawić kolejność według uznania klikając strzałki w górę lub w dół.

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 4.png

Konfigurowanie ustawień grupy roboczej:

Aby wyświetlić komputery znajdujące się w sieci w Moich miejscach sieciowych należy kliknąć Wyświetl komputery grupy roboczej. Aby zmienić grupę roboczą, do której należy dany komputer można użyć Kreatora konfiguracji sieci, lecz można to również zrobić ręcznie dostosowując te ustawienia. Poniżej znajduje się opis ręcznej konfiguracji.

1. Udajemy się do Panelu Sterowania, a następnie dwukrotnie klikamy na ikonę System.

2. Udajemy się do zakładki Nazwa komputera.

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 5.png

3. Klikamy przycisk Zmień...

4. Zaznaczamy opcję Grupa robocza, a następnie wpisujemy nazwę grupy, do której chcemy dołączyć lub którą chcemy utworzyć.

5. Klikamy OK. Pojawią się dwa komunikaty, w których klikamy OK.

6. Ponownie uruchamiamy komputer. Od tej pory jesteśmy członkami nowej grupy roboczej.

Ustawianie adresów IP:

W sieci TCP/IP każdy komputer posiada unikalny adres IP, który składa się z czterech 8-bitowych liczb (przedział od 0-255) oddzielonych kropkami. Oprócz adresu IP, każdy komputer posiada ustawienia Maski podsieci, Bramy domyślnej, jednego lub więcej serwerów DNS.

W systemie Windows XP mamy możliwość korzystania z kilku metod przydzielania adresów IP:

-DHCP - serwer DHCP przydziela adres IP, maskę podsieci i inne szczegóły konfiguracji za każdym razem, gdy klient nawiązuje nowe połączenie. Adres jest przytrzymywany przez jakiś czas po rozłączeniu klienta, aby mógł być użyty ponownie.

-APIPA - jeśli żaden serwer DHCP nie jest dostępny, system automatycznie przydziela adres ze specjalnego zakresu prywatnych adresów IP (zakres od 169.254.0.0 do 169.254.255.255). Jeżeli wszystkie komputery w podsieci używają adresów APIPA, mogą się ze sobą komunikować bez potrzeby jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji.

-Stały adres IP - polega na wpisaniu adresu IP, maski oraz innych detali TCP/IP w oknie dialogowym. Dzięki temu adres będzie cały czas taki sam. Oprócz tego mamy do dyspozycji alternatywną konfigurację protokołu IP, dzięki której mamy możliwość określenia kilku adresów IP dla jednego połączenia sieciowego (nie mogą jednak one działać jednocześnie).

Ustawianie stałego adresu IP:

1. Udajemy się do Panelu sterowania, gdzie otwieramy folder Połączenia sieciowe.

2. Klikamy PPM na ikonę połączenia, a następnie Właściwości.

3. Na liście zainstalowanych składników sieciowych zaznaczamy Protokół internetowy (TCP/IP) i klikamy Właściwości.

4. Zaznaczamy opcję Użyj następującego adresu IP:, a następnie uzupełniamy wymagane pola. Przykładowo wygląda to tak:

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 6.png

5. Klikamy OK. Od tej pory zmiany zostaną wprowadzone.

Ustawianie alternatywnego adresu IP:

1. Udajemy się do Panelu sterowania, gdzie otwieramy folder Połączenia sieciowe.

2. Klikamy PPM na ikonę połączenia, a następnie Właściwości.

3. Na liście zainstalowanych składników sieciowych zaznaczamy Protokół internetowy (TCP/IP) i klikamy Właściwości.

4. Na karcie Ogólne zaznaczamy opcję Uzyskaj adres IP automatycznie.

5. Przełączamy zakładkę na Konfiguracja alternatywna.

6. Zaznaczamy opcję Ustawienia konfigurowane przez użytkownika.

7. Wpisujemy ustawienia tak jak pokazano na poniższym screenie:

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 7.png

8. Klikamy OK. Od tej pory zmiany zostają zachowane. Po ustawieniu alternatywnej konfiguracji IP system najpierw szuka serwera DHCP. Jeżeli żaden serwer DHCP nie jest dostępny, wówczas przydzielony jest przydzielony przez nas stały adres IP.

Sprawdzanie, czy nie ma problemów z połączeniem:

Jeśli sieć nie działa pierwszym krokiem jest sprawdzenie fizycznego połączenia pomiędzy komputerem i resztą sieci. Jeśli jest ono poprawne wówczas zaczynamy od:

1. Naciskamy kombinację klawiszy Win+R, w oknie Uruchom wpisujemy cmd i zatwierdzamy enterem.

2. Wpisujemy ping adres_serwera.xx . Przykładowo ping onet.pl .Możemy również dodać przełącznik -n w celu wysłania większej ilości pakietów. Przykładowo ping onet.pl -n 18. Aby wyświetlić wszystkie przełączniki dla polecenia ping wpisujemy ping i zatwierdzamy enterem. Jeśli pingowany host odpowie wówczas oznacza to, że połączenie między tymi dwoma punktami jest sprawne. Jeśli nie wówczas wykonujemy dalsze kroki.

3. Wpisujemy ping 127.0.0.1 lub ping localhost . Jeśli otrzymamy błąd oznacza to, że protokół TCP/IP jest nie poprawnie skonfigurowany. Jeśli otrzymamy odpowiedź udajemy się do punktu 4.

4. Wpisujemy ping adres.ip.naszego.komputera (możemy go sprawdzić używając polecenia ipconfig).

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 8.png

5. Wpisujemy ping adres.innego.komputera.wsieci .

6. Wpisujemy ping adres routera lub bramy domyślnej w naszej sieci .

7. Wpisujemy ping dla każdego serwera DNS w naszej sieci.

8. Wpisujemy ping adres ip hosta z innej sieci.

9. Wpisujemy pathping , aby skontaktować się z tym samym hostem co w kroku poprzednim. Jeśli oba z dwóch ostatnich kroków zakończą się niepowodzeniem, oznacza to, że problem może być spowodowany przez problemy z systemem DNS. Aby wykluczyć taką możliwość wpisujemy ping numeryczny adres ip komputera na zewnątrz naszej sieci. Warto również wpisać polecenie tracert nazwa_celu. Jeśli czas pierwszego przeskoku jest dużo większy niż pozostałe oznacza to problemy z połączeniem się z naszym ISP (dostawcą internetu).

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 9.png

Diagnozowanie problemów z adresem IP:

1. Udajemy się do Panelu sterowania, a następnie do Połączeń sieciowych.

2. Dwukrotnie klikamy na ikonę połączenia, którego stan chcemy sprawdzić.

3. Klikamy kartę Obsługa, aby zobaczyć aktualnie przydzielony adres IP, maskę podsieci oraz bramę domyślną. Aby zobaczyć szczegółowe informacje klikamy przycisk Szczegóły... Możemy tutaj odczytać poniższe informacje:

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 10.png

Oprócz ww. sposobu w konsoli możemy wpisać polecenie ipconfig/all lub ipconfig /? , aby zobaczyć pełną listę opcji.

Jeśli adres jest w formacie 169.254.x.y sprawdzamy połączenie do sieci.

Jeśli adres znajduje się w bloku adresów IP zarezerwowanych do użytku w sieciach prywatnych sprawdzamy czy router kieruje nasze żądania internetowe do właściwie skonfigurowanego publicznego adresu IP.

Jeśli adres pojawił się jako 0.0.0.0 oznacza to, że sieć jest odłączona, albo stały adres IP dla połączenia duplikuje adres już istniejący w sieci.

Oprócz ww. sprawdzamy czy maska oraz brama domyślna jest poprawna.

Naprawa konfiguracji TCP/IP:

W wierszu poleceń (cmd) wpisujemy kolejno następujące polecenia:

Ipconfig /renew

Arp -d

Nbtstat -r

Ipconfig /registerdns

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 11.png

Oprócz ww. sposobów warto sprawdzić plik hosts. Znajduje się on w folderze C:\Windows\System32\Drivers\Etc. Można go otworzyć za pomocą notatnika i usunąć niepotrzebne wpisy.

Narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią:

Poniżej znajduje się lista poleceń, które mogą przydać się przy rozwiązywaniu problemów z siecią:

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 12.png

Konfiguracja połączenia sieciowego TCP IP 13.png

 

Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto